Hemförsäkring Hyresrätt

Drulle ingår · Ingen bindningstid

Försäkring för dig som hyr bostad

Allt du kan förvänta dig av en hemförsäkring, oavsett om du står på kontraktet för hyresrätten eller hyr i andrahand. Drulleskydd och reseförsäkring ingår alltid.

En man ligger på soffan i en hyresrätt.

Hemförsäkring med drulle inkluderat

En försäkring som skyddar din lägenhet, dem du bor med och era saker. Drulle ingår och ger ett extra bra skydd vid otur. Det gäller även när du är ute och reser.

Green chair in living room

Skydd anpassat för din hyresrätt

Hemförsäkringen ger dig bland annat ersättning vid vattenläckor som skadar dina saker, till exempel om tvättmaskinen eller kylskåpet läcker.

Håller i en kaffekopp och mobiltelefon

Personlig service, bara ett klick bort

Om något händer får du snabbt hjälp av vårt serviceteam, direkt i Hedvig-appen. Enklare skador löser vi snabbt, och oftast har du pengarna på kontot samma dag.

99 problem. Ett klick.

Hemförsäkring för dig som hyr i första hand, andra hand eller tredje hand.

Vad innehåller försäkringen?

En överhettad mobilladdare eller ett misslyckat försök att fritera pommes frites, bränder uppstår på de mest vardagliga vis. Om det börjar brinna i din lägenhet får du ersättning för brand- och rökskador på dina saker.

 • 01
  Eld som har brunnit med öppen låga (inte enbart glöd- eller svedskada)
 • 02
  Explosion
 • 03
  Blixt
 • 04
  Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
 • 05
  Sanering av sot orsakad av öppen låga
 • 06
  Plötslig skada av sot

Vid stöld och skadegörelse av dina saker så täcks dem och ersätts av oss. Oavsett om du är hemma eller på flygande fot kan du alltid känna dig trygg med oss.

 • 01
  Stöld och skadegörelse i ditt hem
 • 02
  Stöld ur gemensamhetsutrymme, t.ex. cykel- eller barnvagnsförråd
 • 03
  Stöld och skadegörelse av saker du tar med dig till ditt arbete eller hotellrum
 • 04
  Stöld och skadegörelse vid förvaring hos t.ex. Shurguard
 • 05
  Stöld utanför bostaden
 • 06
  Stöld ur bil när du är på resa

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din bostadsrätt. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren.

 • 01
  Sakerna i din lägenhet till ett värde upp till 1 000 000 kr
 • 02
  Inbrott och skadegörelse i t.ex. vind/källare

Skulle dina saker bli skadade p.g.a översvämning, snötryck, storm, hagel, regn, kyla eller jordskalv kan du få ersättning från oss. Det finns också viss möjlighet att få ersättning om du missar en resa på grund av oväder.

 • 01
  Översvämning p.g.a. skyfall (1mm/minut eller 50mm/dygn) snösmältning, stigande sjö eller vattendrag, genom avloppet eller där vatten strömmar från markytan in i huset.
 • 02
  Storm (minst 21 m/s), t.e.x. något blåser omkull på huset
 • 03
  Hagel, kyla eller regn
 • 04
  Jordskalv (minst 4 på richterskalan), jordras, bergras, lavin

Vårt rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

 • 01
  Advokat och representation i domstol
 • 02
  Krav enligt skadeståndslagen
 • 03
  Vårdnadstvist
 • 04
  Arvstvist
 • 05
  Fastighetstvist
 • 06
  Upp till 250 000 kr i ersättning, självrisk 25% av totalbeloppet

Vårt överfallsskydd kan ge dig ersättning om du blir utsatt för brott, t.ex. misshandel, rån, ofredande eller våldtäkt. Skyddet kan också ge dig ersättning om du skulle bli utsatt för försök till brott.

 • 01
  Misshandel (som inte är ringa) eller rån
 • 02
  Grov misshandel med livshotande skada
 • 03
  Grovt rån
 • 04
  Ofredande om du är under 18 år
 • 05
  Våldtäkt
 • 06
  Mellan 8 000 kr - 200 000 kr i ersättning, ingen självrisk

Du kan få ersättning om tvättmaskinen säckar ihop eller om annan elektrisk maskin eller apparat går sönder p.g.a. kortslutning, överslag eller överspänning. Och går frysen sönder kan du få ersättning för eventuellt skadat innehåll.

 • 01
  Hushållsmaskin som gått sönder (om det är du och inte din hyresvärd som har utrustat lägenheten med den)
 • 02
  Tvätt i tvättmaskin/torktumlare vid fel på maskinen (om det är du och inte din hyresvärd som har utrustat lägenheten med den)
 • 03
  Livsmedel i frys vid strömavbrott

Skyddet kan ge ersättning vid olika typer av vattenskador t.ex. om en tvättmaskin läckt okontrollerat eller ett badrum svämmat över. Alla skador på dina saker ersätts av Hedvig.

 • 01
  Oberäknat vatten/ånga från vattenledningssystem
 • 02
  Oberäknat vatten/ånga från badrum, kök eller tvättstuga
 • 03
  Oberäknat vatten/ånga från värmepanna
 • 04
  Läckage från kyl/frys
 • 05
  Läckage från tvättställ
 • 06
  Läckage från akvarium

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din lägenhet.

 • 01
  Allt du äger i din lägenhet till ett värde upp till 1 000 000 kr

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi ersätter kostnader för utredning och förhandling samt så betalar vi både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

 • 01
  T.ex. om ditt handfat gått sönder i en lägenhet
 • 02
  T.ex. vattenskada från ditt hus som drabbar grannarna
 • 03
  T.ex. Hunden orsakar bitskador
 • 04
  Utredning och förhandling
 • 05
  Representation i domstol
 • 06
  Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Du kan få ersättning om din start på resan blir försenad. Och är du i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof, ja då flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

 • 01
  Reseskydd i 45 dagar
 • 02
  Evakuering vid krig
 • 03
  Evakuering vid epidemi
 • 04
  Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • 01
  Olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär
 • 02
  Avbruten resa p.g.a att närstående person avlidit/allvarligt sjuk/skadad
 • 03
  Läkarvård och logi
 • 04
  Ingen självrisk

Vår drulleförsäkring gäller när du har sönder saker som du äger genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vi hjälper dig t.e.x när du spiller kaffe på datorn, tappar mobilen i marken eller sätter dig på glasögonen. Drulle ingår alltid utan extra kostnad.

 • 01
  Plötslig, oförutsedd och yttre skada
 • 02
  Plötslig, oförutsedd och yttre händelse
 • 03
  T.ex. om du skulle spilla kaffe på din dator
 • 04
  T.ex. om du tappar din mobiltelefon i marken
 • 05
  T.ex. om du sätter dig på dina glasögon
 • 06
  Max 50 000 kr i ersättning per skadehändelse

Dina saker är försäkrade till totalt

1 000 000 kr
Alla dina ägodelar är sammanlagt försäkrade upp till 1 000 000 kr.

Självrisk

1 500 kr
Självrisk är den kostnad vid en skada du själv behöver stå för.

Reseskydd

45 dagar
Reseskyddet täcker dig under de 45 första dagarna av din resa och gäller över hela världen.
Viktiga dokument
Här har vi samlat alla dokument som hör till försäkringen.
Hyresrätt Försäkringsvillkor pdfFörköpsinformation Hyresrättsförsäkring pdfProduktfaktablad Hyresrättsförsäkring pdf

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för dig i hyresrätt.

Ja, du som hyr en bostad, bor i andra hand eller är inneboende behöver en hemförsäkring som täcker dig och dina saker, även om hyresvärden har en egen hemförsäkring. Som hyresgäst täcks du inte av hyresvärdens hemförsäkring.

När det kommer till dina saker, täcker försäkringen:

 • Saker som du äger och som du använder privat (alltså inte i jobbet). Detta kallas för lösöre och är exempelvis möbler, kläder, konst, elektronik och din cykel.

 • Pengar som du äger.

 • Värdehandlingar som du äger, exempelvis id-handlingar, kontokort, aktier, obligationer och presentkort.

 • Fast inredning som du äger i din hyreslägenhet, om inredningen inte sitter fast permanent i väggen, och skadan inte kan ersättas från annat håll.

Läs mer i våra fullständiga villkor under fliken "Skyddet".

I försäkringen ingår reseskydd som gäller i hela världen under de första 45 dagarna av resan, räknat från den dag du lämnar den försäkrade bostaden. Kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, betyder inte att ny 45-dagarsperiod påbörjas.

Reseskyddet gäller inte för något som inträffat i land eller område dit UD avråder från att resa. Du hittar den fullständiga listan på UD:s hemsida. Där finns också också frågor och svar inför utlandsresan under pandemi.

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Dessutom gäller den för de personer du bor med och som du inkluderar i din försäkring som medförsäkrad. Du kan alltid lägga till personer i din försäkring genom att berätta för oss för oss vad personen heter så att hen kan anges i försäkringsbrevet.

Om du har eget barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet när hen är hos dig, om ersättning inte kan fås från annan försäkring.

Försäkringen gäller dig som privatperson och inte för något som har samband med ditt arbete eller något annat du gör för att tjäna pengar.

Vid skada i bostaden kontaktar du alltid din hyresvärd direkt. Det är faktiskt din skyldighet, hur tråkigt och pliktskyldigt det än låter. Sen kontaktar du ditt försäkringsbolag för att prata om vad din försäkring kan hjälpa dig med. Hör av dig till oss, vi svarar gärna på dina frågor. Du kan också läsa mer i vår guide om vattenskada i hyresrätt.

Ditt pris baseras på flera faktorer, till exempel hur stor lägenheten, din ålder och hur många som bor i hushållet. Målet är att du ska få ett rättvist pris som täcker det du behöver. Priset för en hyresrätt varierar mellan en och ett par hundralappar i månaden. Ta ett prisförslag högre upp på sidan, så får du se vad hemförsäkringen kostar för dig.

Mer om vår hemförsäkring

Hedvig Forever-rabatt i mobiltelefon i bakficka.

Sänk ditt pris

Bjud in vänner till Hedvig och få rabatt varje gång någon använder din kod.

Hedvig rabatt
Flyttlådor utanför en lägenhet.

Försäkring vid flytt

Uppdatera din adress i appen. Dina saker är försäkrade under hela flytten.

När du flyttar
Cykel står parkerad vid stängsel.

Täcker din cykel

Med vår hemförsäkring är det lättare att komma över en stulen cykel.

Cykelförsäkring
Person sitter i soffa i lägenhet.

Skydd för inneboende

Vad gäller dig som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand?

Att vara inneboende
Fler artiklar och guider

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon
9.00–16.00

Alltid med ◰

Fler försäkringar

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334