Vad ingår i en hemförsäkring?

Öppen spis i vardagsrummet i ett hem.

En hemförsäkring skyddar dig mot flera olika saker. Den ersätter ekonomiska förluster som du drabbas av om något händer med din bostad, dina saker eller dig själv.

Det här täcker hemförsäkringen

Förutom att den täcker dig i ditt hem och de saker du äger, innehåller hemförsäkringen flera viktiga skydd även utanför hemmet. Det ingår bland annat ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och reseskydd. Alla hemförsäkringar i Sverige måste innehålla ett visst grundskydd. Här går vi igenom vad de olika skydden omfattar och vad mer försäkringen kan täcka.

Ingår i grundskyddet:

Om du råkar ut för en vattenläcka, eldsvåda eller stöld träder egendomsskyddet in. Det innebär att du får ersättning för dina saker och föremål som blivit skadade eller som du har förlorat. Det kan gälla både om sakerna fanns inuti din bostad, i källaren, förrådet eller på vinden.

För så kallad stöldbegärlig egendom finns särskilda villkor för hur de ska förvaras. Det innebär bland annat att du inte kan få ersättning om ett sådant föremål stjäls ur till exempel vinds- eller källarförråd i ett flerbostadshus.

Om du exempelvis råkar ha sönder något i lägenheten som du inte själv äger, eller om din hund tar sönder grannens trädgårdsverktyg, kan ägaren till lägenheten eller verktygen kräva dig på ersättning. I dessa och liknande fall kan ditt försäkringsbolag ersätta ägaren åt dig.

Rättsskydd gäller i tvister som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Ersättningen kan exempelvis användas till att anlita en advokat om du hamnar i en vårdnadstvist, arvstvist eller bostadstvist.

Reseskyddet hjälper dig om du skulle råka illa ut när du är på resa, till exempel om du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller en naturkatastrof inträffar där du befinner dig. Skyddet gäller de första 45 dagarna av din resa, överallt i världen dit UD inte avråder dig från att åka till.

Om du skulle bli utsatt för ett överfall, till exempel misshandel, rån eller sexualbrott, kan du få du ersättning via din hemförsäkring. Det gäller också för ofredande om den som blivit utsatt är under 18 år. Du kan dessutom få ersättning om du blir utsatt för försök till brott.

En brand eller översvämning kan leda till att du behöver flytta till ett temporärt boende medan ditt hem saneras och renoveras. Under den här perioden kan dina boendekostnader öka, och i sådana fall får du ersättning för de extra kostnaderna.

Beroende på om du hyr eller äger din bostad innehåller försäkringen också skydd för själva lägenheten eller huset. Hos olika försäkringsbolag kan det även ingå eller läggas till extra skydd för fler typer av skadehändelser, exempelvis allriskförsäkring, ID-stöld eller utökat reseskydd. Läs mer om vad varje hemförsäkring hos Hedvig innehåller. Du hittar även mer information om grundskydd och tillägg på Konsumenternas.se.

En person inreder sin lägenhet med tavlor.

Vad ingår i hemförsäkring hos Hedvig?

Vad som ingår i hemförsäkringen utöver grundskyddet beror på din boendesituation och de behov som de medför. Målet är att du ska ha ett bra skydd för alla lägen, samtidigt som det inte finns anledning att betala för det du inte behöver.

1. Skydd för hem och bostad

Som namnet antyder täcker försäkringen ditt hem, med anpassat skydd för hur du bor och vilka delar av bostaden du själv ansvarar för. Du behöver alltså en försäkring för bostadsrätt, hyresrätt eller en villaförsäkring.

Skydd som ingår för din bostad:

 • Eldsvåda

 • Vattenläcka

 • Inbrott och stöld

 • Skadegörelse

 • Vitvaror och hushållsmaskiner

 • Skadedjur i hus och villa

2. Täcker dina saker

Det är inte bara själva bostaden som omfattas av hemförsäkringen. Egendomsskydd gäller också för det som kallas för lösöre, alltså saker som dator, möbler, husgeråd och transportmedel. Det kan både gälla dina egna ägodelar och saker som du hyr. Försäkringen kan också täcka stöld och skadegörelse av saker som du har med dig utanför bostaden, men med särskilda ersättningsbelopp och krav på hur du hanterar stöldbegärlig egendom.

3. Drulleförsäkring för när du har otur

Det är lätt att tappa mobilen i marken, sätta sig på glasögonen eller spilla ut den sista skvätten kaffe över datorn. Med drulleförsäkring får du ersättning för det som gått sönder eller försvunnit till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.

Två kompisar ler och håller om varandra.

4. Juridiskt skydd för dig och din familj

I din hemförsäkring kan ansvarsskyddet hjälpa dig om du till exempel krävs på skadestånd. I så fall utreder vi som försäkringsbolag om du är vållande till skadan. Blir du skadeståndsskyldig och händelsen omfattas av försäkringsvillkoren betalar vi ut ersättningen. Här ingår även rättsskydd som täcker kostnader i samband med att du hamnar i en rättslig tvist.

 • Utreder om du är skadeståndsskyldig

 • Förhandlar med den som kräver skadestånd

 • För din talan vid en eventuell rättegång, där försäkringsbolaget också kan står för rättegångskostnader och arvode till advokat

 • Betalar det skadestånd du blir skyldig att utge

5. Skyddar dig på resan

Reseskydd gäller bland annat om du drabbas av ett olycksfall, blir akut sjuk eller hamnar i en nödsituation under resa. Du kan även få ersättning för outnyttjad resekostnad om en läkare har ordinerat sängvila inomhus, samt ersättning för merkostnader till följd av att resplanen har ändrats.

 • Kostnader för läkarvård

 • Merkostnader för hemresa eller fortsatt resa

 • Kostnader för hemtransport

 • Kostnader för närståendes resa till svårt sjuk

 • Merkostnader för logi

 • Outnyttjad resekostnad

6. Ersättning för överfall

Överfallsskydd är en del av hemförsäkringens grundskydd och ger ersättning med ett engångsbelopp om du utsätts för brott, till exempel rån eller misshandel. Hur mycket du får i ersättning beror på vilket typ av brott du har utsatts för.

7. Psykisk ohälsa till följd av en skada

Om du råkar ut för en skada som leder till psykisk ohälsa kan du få ersättning för terapeut- eller psykologbehandling. Det kallas för krisförsäkring. För att skyddet ska gälla behöver skadehändelsen som utlöste de psykiska besvären var täckt av din hemförsäkring.

Vanliga frågor om vår hemförsäkring

Ja, reseskydd ingår alltid i Hedvigs hemförsäkringar och innebär att du är skyddad om något händer dig på semestern. Reseskyddet gäller i 45 dagar.

Nej, drulle ingår i alla våra hemförsäkringar eftersom alla kan klanta till det ibland.

En hemförsäkring skyddar mot allt i från vattenläckor i din lägenhet till trubbel på resan. På vår hemsida kan du välja din boendetyp och läsa mer om vad som ingår i försäkringen du behöver.

Vi har gjort allt vi kan för att göra det så enkelt som möjligt att förstå ditt försäkringsskydd, utan vilseledande villkor och finstilta delar som ingen förstår.

Olycksfallsförsäkring är ett tillval som du lägger till i din hemförsäkring. Försäkringen ger extra trygghet om du råkar ut för en olycka och ersätter bland annat kostnader för läkarbehandling, tandskada, ärr och bestående men. Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring.

Självrisken ligger vanligtvis på 1 750 kronor och dras av från ersättningen som vi betalar ut. För vissa delar av skyddet i hemförsäkringen kan självrisken vara högre, till exempel för rättsskydd, medan vissa delar gäller utan självrisk, såsom överfallsskydd och krisförsäkring.