Vad ingår i en hemförsäkring?

Öppen spis i vardagsrummet i ett hem.

En hemförsäkring skyddar dig mot flera olika saker. Den ersätter ekonomiska förluster som du drabbas av om något händer med din bostad, dina saker eller dig själv. Idag har cirka 95% av Sveriges befolkning en hemförsäkring, som skyddar oss i vår vardag.

Det här täcker hemförsäkringen

Förutom att den täcker ditt hem och de saker du äger, innehåller en hemförsäkring massor av viktigt skydd även utanför hemmet. I försäkringen ingår dessutom rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd och ansvarsskydd. Alla hemförsäkringar i Sverige måste innehålla ett visst basskydd. Vad innebär skydden konkret och vad är skillnaden mellan olika hemförsäkringar? Det ska vi titta närmare på.

Basskydd:

Skulle du bli utsatt för en stöld eller eldsvåda träder egendomsskyddet in. Det innebär att vi ersätter dina saker som blivit skadade eller stulna, oavsett om de fanns inuti hemmet, i källaren, förrådet eller på vinden.

Om du exempelvis råkar ha sönder något i lägenheten som du inte själv äger, eller om din hund tar sönder grannens trädgårdsverktyg, kan ägaren till lägenheten eller verktygen kräva dig på ersättning. I dessa och liknande fall kan ditt försäkringsbolag ersätta ägaren åt dig.

Vårt rättsskydd gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Ersättningen kan exempelvis användas till att anlita en advokat om du hamnar i en vårdnads-, arvs- eller fastighetstvist.

Reseskyddet hjälper dig om du skulle råka illa ut när du är på resa, till exempel om du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller en naturkatastrof inträffar där du befinner dig. Skyddet gäller de första 45 dagarna av din resa, överallt i världen dit UD inte avråder dig från att åka till.

Om du skulle bli utsatt för något slags överfall, till exempel en våldtäkt, misshandel, rån eller ofredande får du ersättning av oss. Du kan dessutom få ersättning om du blir utsatt för försök till brott.

En brand eller översvämning kan leda till att du behöver flytta till ett temporärt boende medan ditt hem saneras. Under den här perioden kommer dina boendekostnader med största sannolikhet öka, och i sådana fall får du ersättning för de extra kostnaderna från oss.

Vad ingår i hemförsäkring hos Hedvig?

Vad som ingår i hemförsäkringen, utöver basskyddet, beror på din livs- och boendesituation och de behov som de medför. Målet är att du ska ha ett bra försäkringsskydd för alla lägen, samtidigt som det inte finns anledning att betala för det du inte behöver. Om du till exempel hyr en lägenhet behöver du förmodligen inte ett ombyggnadsskydd.

Se ditt pris

1. Skydd för ditt hem

Som namnet antyder är det först och främst en försäkring av ditt hem, med anpassat skydd för hur du bor – hemförsäkring för bostadsrätt, hyresrätt eller villaförsäkring. Olyckor sker och hur försiktig du än är så kan ditt hem drabbas av allt från inbrott till brand. Sannolikheten är oftast liten – men om det händer något kan försäkringen vara din räddning.

Skydd som ingår för din bostad:

 • Eldsvåda

 • Vattenläcka

 • Inbrott och stöld

 • Skadegörelse

 • Vitvaror och hushållsmaskiner

 • Skadedjur i hus och villa

2. Hemförsäkring täcker dina ägodelar

Det är inte bara själva bostaden som omfattas av hemförsäkringen: den innehåller även ett så kallat egendomsskydd som gäller lösöre, alltså det du äger som inte utgörs av pengar, värdepapper och liknande – som till exempel möbler, husgeråd och transportmedel.

Skydd för dina saker:

 • Allrisk- och drulleskador

 • Stöld och inbrott

 • Skadegörelse

 • Eld- och vattenskada

3. Drulleförsäkring ingår när du har otur

Det är lättare än man önskar att tappa mobilen i marken, sätta sig på glasögonen eller spilla ut den sista skvätten kaffe över datorn. Med en drulleförsäkring får du ersättning för det som gått sönder eller försvunnit om det uppfyller försäkringsvillkoren.

Två kompisar ler och håller om varandra.

4. Juridiskt skydd för dig och din familj

Det så kallade ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig om du till exempel krävs på skadestånd av någon. I så fall utreder ditt försäkringsbolag om du är vållande till skadan, och om händelsen omfattas av försäkringsvillkoren så kan försäkringsbolaget betala ersättning till personen.

 • Utreder om du är skadeståndsskyldig

 • Förhandlar med den som kräver skadestånd

 • För din talan vid en eventuell rättegång, där försäkringsbolaget också står för rättegångskostnaderna

 • Betalar det skadestånd du blir skyldig att utge

5. Skyddar dig på resan

Reseskydd gäller bland annat om du drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller om du hamnar i nödsituation under resa. Du kan dessutom få ersättning för kostnader i samband med att din start på resan blir försenad, exempelvis om en plötslig händelse på väg till flygplatsen gör att du missar planet.

 • Kostnader för läkarvård

 • Merkostnader för hemresa eller fortsatt resa

 • Kostnader för hemtransport

 • Kostnader för närståendes resa till svårt sjuk

 • Merkostnader för logi

 • Outnyttjad resekostnad

Vanliga frågor om vår hemförsäkring

Ja, reseskydd ingår alltid i Hedvigs hemförsäkringar och innebär att du är skyddad om något händer dig på semestern. Reseskyddet gäller i 45 dagar.

Nej, drulle ingår i alla våra hemförsäkringar eftersom alla kan klanta till det ibland.

En hemförsäkring skyddar mot allt i från vattenläckor i din lägenhet till trubbel på resan. På vår hemsida kan du välja din boendetyp och läsa mer om vad som ingår i försäkringen du behöver.

Vi har gjort allt vi kan för att göra det så enkelt som möjligt att förstå ditt försäkringsskydd, utan vilseledande villkor och finstilta delar som ingen förstår.

Olycksfallsförsäkring är ett tillval som du lägger till i din hemförsäkring. Försäkringen ger extra trygghet om du råkar ut för en olycka och ersätter bland annat kostnader för läkarbehandling, tandskada, ärr och bestående men. Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring.

Självrisken ligger vanligtvis på 1500 kronor och brukar dras av från den ersättning som vi betalar ut. För vissa delar av skyddet i försäkringen kan självrisken vara högre, till exempel för rättsskydd.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334