Hemförsäkring Bostadsrätt

Bostadsrättstillägg och drulle ingår

Hemförsäkring för din bostadsrätt

Ett omfattande skydd för dig, dina saker och din lägenhet. En hemförsäkring för stora och små skador, inklusive drulle.

Person sitter vid köksbordet i bostadsrätt

Snabb hjälp vid stora och små skador

Hemförsäkringen täcker både enkla och mer omfattande skador, så oavsett om du drabbats av en vattenläcka eller bara krossat mobilskärmen är vårt serviceteam är alltid bara ett klick bort.

Hylla med prydnader i en bostadsrätt.

Bostadsrättstillägg ingår

Ett extra skydd för skador på fast inredning. Till exempel handfat och bänkskivor ingår alltid i försäkringen för bostadsrätt.

Iphone med Hedvig app liggandes på sovrumsbordet.

Inget pappersarbete. Inga telefonköer.

Hantera allt som rör din försäkring i Hedvig-appen. Beskriv din skada i ett röstmeddelande, så hjälper vårt service dig via telefon eller chatt.

Mycket skydd för din bostadsrätt

Försäkringens innehåll

En överhettad mobilladdare eller ett misslyckat försök att fritera pommes frites, bränder uppstår på de mest vardagliga vis. Om det börjar brinna i din lägenhet får du ersättning för brand- och rökskador.

 • 01
  Eld som har brunnit med öppen låga (inte enbart glöd- eller svedskada)
 • 02
  Explosion
 • 03
  Plötslig skada av sot
 • 04
  Blixt
 • 05
  Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
 • 06
  Sanering av sot orsakad av öppen låga

Skyddet kan ge ersättning vid olika typer av vattenskador t.ex. om en tvättmaskin läckt okontrollerat eller ett badrum svämmat över. Du kan få ersättning både för att åtgärda skadorna på lägenheten samt för andra merkostnader under reparationen.

 • 01
  Oberäknat vatten/ånga från vattenledningssytem
 • 02
  Oberäknat vatten/ånga från badrum, kök eller tvättstuga
 • 03
  Oberäknat vatten/ånga från värmepanna
 • 04
  Läckage från kyl/frys
 • 05
  Läckage från brandsläckare
 • 06
  Läckage från tvättställ
 • 07
  Läckage från akvarie

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din bostadsrätt. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren.

 • 01
  Allt du äger i din lägenhet till ett värde upp till 1 miljon kronor
 • 02
  Inbrott och skadegörelse i din bostadsrätt inklusive. vind/källare

Vid stöld och skadegörelse av dina saker så täcks dem och ersätts av oss. Oavsett om du är hemma eller på flygande fot kan du alltid känna dig trygg med oss.

 • 01
  Stöld och skadegörelse i ditt hem
 • 02
  Stöld ur gemensamhetsutrymme, t.ex. cykel- eller barnvagnsförråd
 • 03
  Stöld och skadegörelse av saker du tar med dig till ditt arbete eller hotellrum
 • 04
  Stöld och skadegörelse vid förvaring hos t.ex. Shurguard
 • 05
  Stöld utanför bostaden
 • 06
  Stöld ur bil när du är på resa

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din bostadsrätt. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren.

 • 01
  Sakerna i din lägenhet till ett värde upp till 1 miljon kronor
 • 02
  Inbrott och skadegörelse i t.ex. vind/källare

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och vi betalar både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

 • 01
  T.ex. om ditt handfat gått sönder i en lägenhet
 • 02
  T.ex. vattenskada från din lägenhet som drabbar grannarna
 • 03
  T.ex. Hunden orsakar bitskador
 • 04
  Utredning och förhandling
 • 05
  Representation i domstol
 • 06
  Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Vårt rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

 • 01
  Vårdnadstvist
 • 02
  Arvstvist
 • 03
  Fastighetstvist
 • 04
  Advokat och representation i domstol
 • 05
  Krav enligt skadeståndslagen
 • 06
  Mellan 1 500 - 250 000 kr i ersättning, självrisk 25% av totalbeloppet

Du kan få ersättning om din start på resan blir försenad. Och är du i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof, ja då flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

 • 01
  Reseskydd i 45 dagar
 • 02
  Evakuering vid krig
 • 03
  Evakuering vid epidemi
 • 04
  Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

Vårt överfallsskydd kan ge dig ersättning om du blir utsatt för brott, t.ex. misshandel, rån, ofredande eller våldtäkt. Skyddet kan också ge dig ersättning om du skulle bli utsatt för försök till brott.

 • 01
  Misshandel (som inte är ringa) eller rån
 • 02
  Grov misshandel med livshotande skada
 • 03
  Grovt rån
 • 04
  Ofredande om du är under 18 år
 • 05
  Våldtäkt
 • 06
  Mellan 8000 kr - 200 000 kr i ersättning, ingen självrisk

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, skadar dig eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • 01
  Olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär
 • 02
  Avbruten resa p.g.a att närstående person avlidit/allvarligt sjuk/skadad
 • 03
  Läkarvård och logi
 • 04
  Ingen självrisk
 • 05
  Inget maxtak för ersättning

Du kan få ersättning om tvättmaskinen säckar ihop eller om annan elektrisk maskin eller apparat går sönder p.g.a. kortslutning, överslag eller överspänning. Och går frysen sönder kan du få ersättning för eventuellt skadat innehåll.

 • 01
  Vitvaror/hushållsmaskiner p.g.a kortslutning, överslag eller överspänning
 • 02
  Installation för värme, vatten, avlopp, ventilation, gas, el
 • 03
  Glasrutor i fönster/dörrar i byggnaden
 • 04
  Tvätt i tvättmaskin/torktumlare vid fel på maskinen
 • 05
  Sanitetsgods
 • 06
  Livsmedel i frys vid strömavbrott
 • 07
  Egeninstallerad hiss (max 20.000 kr)

Vår drulleförsäkring gäller när du har sönder saker som du äger genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vi hjälper dig t.e.x när du spiller kaffe på datorn, tappar mobilen i marken eller sätter dig på glasögonen. Drulle ingår alltid utan extra kostnad.

 • 01
  Plötslig och oförutsedd skada
 • 02
  Plötslig och oförutsedd händelse
 • 03
  T.ex. om du skulle spilla kaffe på din dator
 • 04
  T.ex. om du tappar din mobiltelefon i marken
 • 05
  T.ex. om du sätter dig på dina glasögon
 • 06
  Max 50 000 kr i ersättning per förlorad eller skadad sak

Om man äger sin lägenhet är det skönt att ha en försäkring som täcker själva lägenheten också, inte bara prylarna som finns däri. På försäkringsspråk kallas det för bostadsrättstillägg. Hedvig ersätter kostnaden för att reparera skador på din lägenhet utan beloppsbegränsning - oavsett om du bor i studentlya eller paradvåning. Skönt!

 • 01
  Vatten- och brandskador på fast inredning (typ ditt nya kök)
 • 02
  Vatten- och brandskador på ytskikt (typ dina nyfixade golv, tak eller väggar)

Din lägenhet är försäkrad till

Fullvärde
Om din lägenhet blir skadad så betalar Hedvig för reparation eller återställande utan någon beloppsbegränsning

Dina saker är försäkrade till totalt

1 000 000
Alla dina ägodelar är sammanlagt försäkrade upp till 1 miljon kronor

Självrisken är

1 500 kr
Självrisk är den kostnad vid en skada du själv behöver stå för. För vissa skador gäller en högre självrisk, t.ex. översvämning och frysskador.

Reseskydd

45 dagar
Reseskyddet täcker dig under de 45 första dagarna av din resa och gäller över hela världen
Viktiga dokument
Försäkringsvillkor och information.
Bostadsrätt Försäkringsvillkor pdfFörköpsinformation Bostadsrättsförsäkring pdfProduktfaktablad Bostadsrättsförsäkring pdf

Har du en fråga?

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om försäkring för bostadsrätt.

Hemförsäkringen för bostadsrätt ger ersättning för olika skadehändelser kopplade till ditt boende, din privata egendom och ekonomiska förluster som kan drabba dig och din familj. Försäkringen täcker också själva lägenheten, inte bara prylarna som finns däri, så kallad bostadsrättstilläggsförsäkring.

Bostadsrättstillägg ersätter kostnaden för att reparera skador på din bostadsrätt utan beloppsbegränsning, till exempel om du behöver ett nytt kök efter en vattenskada.

I bostadsrättsförsäkringen ingår också skydd när du är ute och reser. Den täcker kostnader som uppkommer om du råkar illa ut på resan eller om du hålls ansvarig för att ha råkat skada andra personer eller deras egendom.

Du och din familj har också ett juridiskt skydd om du eller någon i familjen krävs på skadestånd. Försäkringen ersätter bland annat kostnader i samband med tvist och rättegång.

Läs mer i våra fullständiga villkor som du hittar under fliken "Skyddet".

Ja, och det ingår alltid i vår hemförsäkring för bostadsrätt.

Om du äger en bostadsrätt har du ett större ansvar över ditt boende än en person som bor i en lägenhet som är en hyresrätt.

Att äga en bostadsrätt innebär att du, enligt lag och stadgarna i din bostadsrättsförening ansvarar för det inre underhållet i bostadsrätten. Det innebär att du är den som tar ansvar för fast inredning och ytskikt. Därför behöver du bostadsrättstilläggsförsäkring.

Till fast inredning räknas köksinredning, vitvaror samt sanitetsgods såsom badkar, toalett, handfat med mera.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv inklusive golvmaterial såsom klinker och parkett.

Du är även ansvarig för vattenskador som exempelvis läckage från vattenledningar och översvämningar med mera.

Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare kort och gott ett ytterligare skydd vid skador på din lägenhet som du enligt lag och din bostadsrättsförenings stadgar är skyldig att betala.

Din bostadsrättsförening kan teckna ett så kallat ”kollektivt bostadsrättstillägg” via föreningens fastighetsförsäkring. Skyddet gäller för alla medlemmar och lägenheter i föreningen. Men det kan fortfarande finnas fördelar med att ha ett eget bostadsrättstillägg för sin lägenhet. Därför bör du kolla upp vad som ingår i den kollektiva försäkringen, hur bra kundservice försäkringsbolaget erbjuder och vilka möjligheter du har att föra din egen talen om det skulle uppstå en tvist om en skada.

Ja, vi har gjort drulle (även kallat allriskförsäkring) till standard i alla våra hemförsäkringar. Drulle ingår alltid utan extra kostnad och självrisken är 1.500 kr för drulleskador, till exempel förstörda mobiltelefoner, glasögon och bärbara datorer.

Ja, hos Hedvig ingår reseskydd för alla typer av resor - en weekend med kompisarna, charter med familjen eller äventyrsresa i alperna. Skyddet gäller under de första 45 dagarna av resan räknat från den dag du lämnar ditt hem. Reseförsäkringen gäller inte när UD avråder från resor. På regeringens hemsida hittar du också frågor och svar inför utlandsresan under pandemi.

Mer om hemförsäkring

Läckande handfat kan orsaka vattenskada.

Vid vattenläcka

Vad göra man om man upptäcker ett läckage i lägenheten? Vår guide hjälper dig.

Vattenskada i bostadsrätt
Tom bagagevagn utanför flygplats.

Reseskydd ingår

Med reseskyddet får du hjälp över hela världen. Även drulle ingår på resan.

Läs mer om reseskydd
Lampa på bord i bostad med hemförsäkring.

Ny i bostadsrätt?

Det finns några skillnader som är bra att hålla koll på när du flyttar till bostadsrätt.

Bostadsrätt vs Hyresrätt

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon
9.00–16.00

Alltid med ◰

Mer för dig

Två personer håller om varandra.
Olycksfallsförsäkring

Extra trygghet vid olycksfall

Se ditt pris
Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.
Bilförsäkring

Försäkra bilen femstjärnigt

Se ditt pris
Försäkringar
© 2023 Hedvig AB

Malmskillnadsgatan 32
SE-111 51, Stockholm
Org.nr. 559093-0334