Beige soffa i ett vardagsrum med eftermiddagssol.

Hemförsäkring när du hyr i andra hand

Oavsett om du är uthyrare eller hyresgäst, är det viktigt att ha rätt försäkring på plats. För dig som letar efter en passande hemförsäkring när du ska hyra i andra hand, erbjuder vi skyddet du behöver. Utan bindningstid.

Teckna hemförsäkring

Låt inte hemförsäkringen komma i andra hand

När livet tar en ny vändning och du plötsligt står inför behovet av att hitta ett nytt boende kan utmaningen vara överväldigande – särskilt i större städer där efterfrågan på bostäder ofta överstiger tillgången, och konkurrensen är tuff. Denna jakt kan bli ännu mer komplicerad av höga hyror och en snabbrörlig bostadsmarknad.

I denna situation väljer många att hyra en lägenhet i andra hand, vilket innebär att tecknar ett korttidskontrakt som ger dig rätten att bo i någon annans lägenhet eller hus. Kontraktet kan gälla under några månader eller upp till flera år. När du väl har hittat ett boende är det viktigt att du tecknar en hemförsäkring.

Den här artikeln innehåller:

Varför behöver jag en hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

När du hyr i andra hand omfattas du inte av bostadsinnehavarens försäkring. Även om din hyresvärd eller lägenhetsägaren redan har en hemförsäkring för bostaden täcker den inte dig och dina personliga tillhörigheter, om det inte specifikt framgår i ditt hyreskontrakt. Du kan också bli ansvarig för skador på andras egendom och bli krävd på skadestånd. Därför är det säkrast att ha en egen hemförsäkring.

Ersättning för dina egna ägodelar

Oavsett hur du bor har du förmodligen vissa värdefulla föremål som du inte vill bli av. Det kan till exempel vara kläder, elektronik och möbler. Dina saker kan både ha ett ekonomiskt värde och ett personligt affektionsvärde. De kan bli stulna, skadade eller förstörda, vilket endast täcks om du har en egen hemförsäkring.

Ansvarsskydd för skador på annans egendom

Om du orsakar skada på bostaden eller om någon skadar sig medan de besöker dig, kan du bli juridiskt och ekonomiskt ansvarig. Förutom att din hemförsäkring kan täcka ersättningskrav som ställs mot dig, kan ditt försäkringsbolag hjälpa dig att hantera eventuella tvister mellan dig och motparten.

Reseskydd mot trubbel på resan

Många kanske inte tänker på att det är via din hemförsäkring som du får hjälp om något allvarligt händer dig utomlands. Reseskyddet ersätter bland annat kostnader om du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller behöver akut tandvård.

Drulleförsäkring – extra skydd för dina saker

Drulleförsäkring gäller när du har otur och till exempel din mobil, laptop eller dina glasögon går sönder i en olyckshändelse. Drulle är ofta en tilläggsförsäkring som täcker fler typer av händelser än vad som ingår i grundskyddet. Hos Hedvig är det alltid inkluderat i din hemförsäkring, även när du bor i andra hand.

Håller i en kaffekopp och mobiltelefon

Så väljer du hemförsäkring för andrahandsboende

1. Vilken försäkring ska jag välja?

Oavsett om du ska bo i en bostadsrätt, hyresrätt eller villa så är det en hyresrättsförsäkring som passar för dig som hyr i andra hand. Du är alltså hyresgäst, och den du hyr av motsvarar din hyresvärd. Det gäller också om du är inneboende och bara hyr en del av bostaden.

2. Läs igenom försäkringsvillkoren

Hedvigs villkor ger detaljerad information om vad försäkringen täcker, och vad du inte kan få ersättning för. Tänk på att läsa villkoren utifrån att du är hyresgästen, och att den du hyr av har ett visst ansvar för själva lägenheten. Därmed kan somliga skadeärenden behöva gå via din hyresvärds hemförsäkring och inte rapporteras direkt till Hedvig.

3. Bindningstider

Att bo i andra kan innebär att din boendesituation ändras snabbt, och så också behovet av försäkring. Av olika anledningar kan det hända att hyresavtalet avbryts i förtid av din hyresvärd, i värsta fall med kort förvarning. Därmed kan tillfälliga lösningar krävas, vilket gör det fördelaktigt att välja en hemförsäkring utan bindningstid.

4. Jämför priser

Allra oftast innehåller en hemförsäkring ett tillräckligt omfattande skydd för dig och dina saker när du bor i andra hand. Då kan det vara värt att jämföra olika priser innan du bestämmer dig. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Tänk också på att servicen du kan förvänta dig från försäkringsbolaget ska uppfylla dina behov.

Öppen ytterdörr till lägenhet.

Hur hittar jag en andrahandslägenhet?

Du kan hitta lägenheter för uthyrning på flera olika sätt – till exempel via annonser på Blocket Bostad eller hos olika bostadsförmedlare på nätet. Hedvig samarbetar bland annat med bostadsförmedlingstjänster som Samtrygg och Qasa, där du kan hyra en andrahandslägenhet och samtidigt teckna vår hemförsäkring till ett bra erbjudande.

Det är också vanligt att man hittar en bostad via någon man känner eller genom att skriva i grupper på Social medier. Det är alltid viktigt med välskrivna hyreskontrakt och säkra betalningar så att du inte blir oense med din hyresvärd, eller värsta fall lurad.

Vad ska man tänka på vid andrahandsuthyrning?

Att hyra ut sin bostad i andra hand kan vara en bra lösning för många. Det är viktigt att vara noggrann och väl informerad för att säkerställa en smidig process för både uthyraren och hyresgästen.

Godkännande från hyresvärd eller bostadsrättsförening

Innan du hyr ut i andra hand, bör du alltid kontrollera och få godkännande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Skriv ett hyresavtal

Det är viktigt att ha ett tydligt och skriftligt avtal som beskriver villkoren för uthyrningen. Avtalet bör inkludera hyresperiod, hyresbelopp och vad som händer vid eventuella skador eller konflikter.

Kontrollera hyresgästens referenser

Det kan vara klokt att göra en bakgrundskontroll eller åtminstone be om referenser från potentiella hyresgäster för att säkerställa att de är pålitliga.

Hemförsäkring när du hyr ut

Kolla upp vad som gäller hos ditt försäkringsbolag när du hyr ut din lägenhet. Du kan behöva teckna en tilläggsförsäkring. Den du hyr ut till bör med fördel ha en egen hemförsäkring för sig själv, sina saker eller om hyresgästen blir ansvarig för skador på lägenheten. Kontakta oss på Hedvig om du har frågor gällande andrahandsuthyrning.

Besiktning

Överväg att göra en besiktning av bostaden både före och efter uthyrningsperioden. Detta kan hjälpa till att fastställa eventuella skador som kan ha uppstått under tiden din lägenhet varit uthyrd.

Uppsägningstid

Var tydlig med hur uppsägningstiden gäller, både för dig och för hyresgästen, så att båda parter vet vad som förväntas om någon vill avsluta avtalet i förtid.

Vanliga frågor och svar

När du hyr ut din lägenhet i andra hand behöver du fortfarande ha kvar och betala din hemförsäkring för bostaden. Kolla upp med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid uthyrning. Den som hyr och bor i din bostad behöver teckna en egen hemförsäkring som gäller för sig själv och sina ägodelar.

Ja, oavsett om du hyr för en månad eller ett år, kan du dra nytta av Hedvigs hemförsäkring.

Om det är en skada som du som hyresgäst har orsakat kan vårt ansvarsskydd hjälpa till att täcka eventuella kostnader. Om det sker en större skada ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Eftersom det är din hyresvärd som äger eller ansvarar för bostaden, så är den personen som behöver anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Om din hyresvärd anser att du är ansvarig, och kräver att du ska betala för att åtgärda skadan, kan du bli ersättningsskyldig. Om ett så kallat ersättningskrav ställs mot dig, ska du kontakta ditt försäkringsbolag och förklara vad som hänt. Försäkringsbolaget kontaktar då den som är motpart (den som ställt kravet) och utreder om du är skadeståndsskyldig.

Om skadan är ersättningsbar enligt villkor, kommer motparten och försäkringsbolaget överens om ersättning, varpå du som försäkringstagare betalar självrisken.

Här är några exempel på saker som kan täckas av ansvarsskyddet vid skada på hyrd bostad:

  • VVA-system samt sanitetsgods

  • Elinstallationer

  • Skada på glas i fönster och dörrar

  • Hushållsmaskiner

  • Maskinella anordningar i tvättstuga utanför bostaden

Vanligtvis gäller ett års bindningstid när du tecknar en försäkring hos andra försäkringsbolag. Om du måste flytta kan du säga upp din försäkring innan årsdagen eller flytta försäkringen till din nya bostad. Väljer du Hedvig kan du enkelt säga upp din försäkring när du vill, via ett knapptryck i appen eller genom att kontakta oss.

Fler artiklar