Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.

Helförsäkring

Helförsäkring har det mest omfattande grundskyddet för din bil. Utöver samma skydd som i halvförsäkringen ingår också vagnskadeförsäkring, som bland annat täcker plåtskador efter en kollision. Här kan du läsa mer om vad försäkringen innehåller och när du bör helförsäkra bilen.

Se ditt pris på 1 minut

Vad ingår i helförsäkring?

Alla bilägare måste enligt lag teckna en trafikförsäkring för att få köra runt på vägarna.

Försäkringen täcker:

 • Personskador: skyddar föraren, passagerarna och personer utanför bilen vid en olycka.

 • Annans egendom: skyddar när du som bilförare orsakar skador på annans egendom med din bil.

I halvförsäkringen ingår flera olika skydd:

 • Brand: försäkringen gäller för bl.a. brand, blixtnedslag och explosion.

 • Glas: skyddar mot skador på bilens rutor.

 • Stöld och inbrott – skyddar dig i händelse av stöld eller rån.

 • Vägassistans: ersättning för kostnader om du behöver bärgning på grund av trafikolycka, stöld eller annat driftstopp.

 • Maskinskydd: skyddar bilens funktion från plötsliga, oförutsägbara skador. Gäller bilar upp till 8 år och 10 000 mil.

 • Rättsskydd: hjälp med ombudskostnader vid vissa tvister.

 • Kristerapi: ersättning för terapi som en följd av exempelvis trafikolycka.

Ersätter skador på din egen bil:

 • vid trafikolycka, kollision med djur eller annan yttre olyckshändelse

 • vid avsiktlig skadegörelse av en utomstående person

 • när bilen transporteras på annat transportmedel

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom tävling, uppvisning eller liknande. Skyddet gäller heller inte om en skada sker inifrån, till exempel vätska som spills eller skada på inredning som uppstått på grund av skadedjur. Inte heller skador orsakade av rost, frätning, köld eller fukt ingår i skyddet.

Kolla alltid din senaste version av villkoren.

Till vår bilförsäkring
Håller en laptop med bara fingrarna.

Helförsäkring är den optimala bilförsäkringen som gör livet som bilägare riskfritt. Eller? Även om en helförsäkrad bil har ett omfattande skydd så finns det vissa saker som är bra att vara uppmärksam på.

Vad är vagnskadeförsäkring?

Vagnskadeförsäkring är den del av skyddet som skiljer helförsäkring från andra omfattningar av bilförsäkringen. I halv- och trafikförsäkring saknas alltså detta skydd, som täcker skador på din egen bil vid flera olika skadehändelser.

Vagnskadeförsäkring ersätter skador på din bil om:

 • du krockar med ett annat fordon (trafikolycka)

 • du kör av vägen eller backar in i en stolpe (singelolycka)

 • din parkerade bil har skadats av ett okänt fordon (parkeringsskada)

 • du kör på en älg, grävling eller annat djur (viltolycka)

 • någon annan skadar din bil med avsikt (skadegörelse)

 • bilen skadas när den transporteras av ett annat fordon (transportskada)

 • ett träd blåser ner på bilen eller annan yttre olyckshändelse

Täcker helförsäkring plåt- och lackskador?

Ja. Efter en kollision kan du nästan alltid räkna med plåt- och lackskador. Bucklor som inte går att laga måste ersättas med nya reservdelar. Gäller det mindre repor kan skadan maskeras, slipas och lackas om. Oavsett kan det bli en kostsam reparation som inte täcks av halvförsäkringen. Med helförsäkring får du däremot ersättning för plåt- och lackskador efter kollision, skadegörelse och andra yttre olyckshändelser.

Självrisken för vagnskada är 5 000 kr. Vid kollision med djur (viltolycka) gäller vår försäkring utan självrisk.

Gäller försäkringen för självförvållad skada på bilen?

Ja, helförsäkringen täcker självförvållad skada på din bil. En självförvållad skada innebär att du själv orsakade skadan, det vill säga att du var vållande till olyckshändelsen. I skyddet för vagnskada ingår ersättning för självförvållade skador. Självklart gäller inte försäkringen om du har orsakat skadan med avsikt.

Försäkringen gäller inte för olyckshändelser som orsakar skador inuti bilen. Om du till exempel spiller en kopp kaffe över inredningen i bilen behöver du drulleförsäkring, även kallat allrisk.

För vissa händelser då du har orsakat skada på en annan bil, är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna på den andra bilen. Det gäller bland annat vid trafikolycka.

Täcks motorhaveri i helförsäkringen?

Ja, till en viss gräns. Helförsäkringens skydd för vagnskada omfattar visserligen inte motorhaveri. Men en helförsäkrad bil har samma skydd som finns i halvförsäkringen – och där ingår maskinskada. Detta skydd täcker oförutsedda motorfel tills att bilen är åtta år gammal, eller har en total körsträcka på mer än 10 000 mil. Om det gäller ett så kallat fabriksfel är det bilens nybilsgaranti som ska täcka felet på motorn.

När ska man sluta helförsäkra bilen?

En allmän rekommendation är att du ska helförsäkra bilen minst tills att den är tio år gammal, förutom de första tre åren då bilen redan täcks av vagnskadegarantin. Hur länge du ska ha helförsäkring på din bil beror på bilens värde i relation till försäkringskostnaden. Här bör du även ta hänsyn till självrisken, alltså den del av kostnaden som du själv får betala för att reparera skadorna på din bil.

Om du till exempel har en bil som är 12 år gammal och är värd under 50 000 kr, kan du väga kostnaden för vagnskadeförsäkring mot att bara ha halvförsäkring. Om bilen skulle totalförstöras i en olycka, där det inte går att bevisa att någon annan orsakade skadan, får du ingen ersättning från halvförsäkringen.

Tänk på att om du köper en ny bil utomlands och importerar den till Sverige, saknar bilen vagnskadegaranti. Då behöver du helförsäkring även de första tre åren.

Är vagnskadegaranti och vagnskadeförsäkring samma sak?

Ja, det är i princip samma skydd. Skillnaden är att vagnskadegarantin ingår de första tre åren när du köper bilen. Det är den som representerar bilmärket i Sverige, även kallad generalagent, som står för vagnskadegarantin för din nya bil. Efter de tre första åren behöver du utöka din bilförsäkring med en vagnskadeförsäkring, vilket ingår i helförsäkringen. Självrisken i försäkringen är oftast lägre än i garantin.

Vagnskadegaranti ska däremot inte förväxlas med nybilsgaranti. Den sistnämnda är en garanti från biltillverkaren som ansvarar för delarna och utrustningen i bilen. Nybilsgarantin gäller inte för fel som har uppkommit efter en skada.

När kan jag byta försäkringsbolag för min bil?

Om din bil är försäkrad hos ett annat försäkringsbolag har du troligtvis en uppsägningstid som du måste vänta ut. Men vi gör det enkelt för dig att byta bilförsäkring till Hedvig. Kolla upp när din nuvarande försäkring går ut och ange den dagen som startdatum när du tecknar vår bilförsäkring. I vissa fall kan ditt gamla försäkringsbolag släppa dig tidigare, så det kan vara värt att kontakta dem och höra vad som gäller. Hos Hedvig kan du alltid säga upp din försäkring när som helst. Vi har ingen bindningstid.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334