Halvförsäkring för bil

Halvförsäkring innehåller en massa bra skydd för dig och din bil. Den gäller för flera olika händelser, till exempel brand, stöld, glasskada, motorhaveri och bärgning. Men halvförsäkringen täcker inte hela bilen, speciellt när du själv har orsakat skadan. Vi reder ut vad som omfattas, när du behöver försäkringen och vad du inte får ersättning för.

Se pris på bilförsäkring

Skillnaden mellan hel- och halvförsäkring

Vagnskada ingår inte i halvförsäkringen och är egentligen det enda som saknas i listan över skydden när du jämför mot en helförsäkring. Men det är en ganska stor skillnad, eftersom vagnskada innehåller specifikt skydd för situationer då det kan bli väldigt kostsamt att reparera bilen. Eller om din bil i värsta fall skulle totalförstöras i en kollision.

Skyddar inte din bil vid kollision

En halvförsäkring täcker inte skador på din bil vid en trafikolycka. Det gäller också om du backar in i en lyktstolpe, kör på ett rådjur och vid andra typer av kollision. Utan vagnskadeskydd får du inte heller ersättning för skadegörelse, eller om du har oturen att en stor gren faller ner på bilen. I dessa fall är plåtskador vanliga, så om du är rädd om lacken på bilen bör du ha helförsäkring.

Tänk på att om det kan bevisas att den andra bilföraren är orsaken till en kollision, är det den andra bilens trafikförsäkring som ersätter skadorna på din bil.

Hur länge räcker det med halvförsäkring för en ny bil?

När du köper en ny bil som är under tre år ingår vagnskadegaranti från bilmärket. Den täcker samma saker som ingår i helförsäkringens skydd för vagnskada. Det innebär att fram tills bilen är tre år gammal behöver du bara ha halvförsäkring. Det gäller däremot inte om du importerar en ny bil till Sverige som du har köpt utomlands, för då saknar bilen vagnskadegaranti.

Efter tre år, när vagnskadegaranti alltså slutat gälla, bör du ändra till en helförsäkring för att behålla samma skydd för bilen. Helförsäkringen behöver du ha minst tills bilen är tio år gammal. När din bil inte är värd mer än 50 000 kr kan du fundera på om det räcker att halvförsäkra bilen. Med Hedvigs bilförsäkring kan du enkelt ändra ditt skydd i appen. Läs mer om att välja rätt bilförsäkring.

En kille tittar under motorhuven på sin bil.

Vad ingår i halvförsäkringen?

Det skydd som är specifikt för vad försäkringen omfattar kallas även för Delkasko. Om din bil täcks av både Trafikförsäkring och Delkasko har du en Halvförsäkring. Det är viktigt att alltid kolla villkoren för att ta reda på om skadan är ersättningsbar.

Skyddar alla personer som är med i en skada, samt skador på andras bilar och egendom, men inte skador på din egen bil. Det här är en försäkring som alla bilägare enligt lag måste teckna för att få köra runt på vägarna.

Ersättning för skador på fordonet efter brand, explosion eller blixtnedslag. Gäller både eld som spridit sig, brand som anlagts av annan person och skada på grund av kortslutning i ledningar och kablar.

Ersättning för reparation eller byte av vind- sido- eller bakrutor som krossats eller spräckts av t.ex. stenskott. Om rutan kan repareras är självrisken 0 kr. Om rutan behöver bytas ut gäller den självrisk som framgår av ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit när fordonet kolliderar, välter eller genom skadegörelse.

Ersättning för skada på fordonet genom stöld eller stöldförsök. Försäkringen omfattar även vanlig utrustning eller tillbehör enligt särskilda regler och beloppsbegränsningar.

Försäkringen gäller inte för skada orsakad av någon inom det egna hushållet och heller inte för skada genom olovligt brukande.

Här ingår bärgning av fordonet till närmaste verkstad eller reparation på plats. Du kan också få ersättning för transport av förare och passagerare till hemort i Sverige om fordonet inte kan köras vidare.

Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas genom garanti, annan försäkring eller driftstopp orsakad av drivmedelsbrist.

Ersättning för plötslig och oförutsedd maskinskada på vissa komponenter, till exempel motor, startmotor, generator, styrelektronik med mera.

Försäkringen gäller inte för fordon som är äldre än 8 år eller som körts längre än 10 000 mil eller skada som orsakats genom köld, väta, korrosion och heller inte felaktigt tankat eller förorenat bränsle. Försäkringen omfattar heller inte skada eller fabrikationsfel som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.

Ersättning lämnas för skäliga ombuds- och rättegångskostnader utifrån timkostnadsnormen för vissa tvister kopplade till ditt bilägande.

Försäkringen gäller inte för tvister som handläggs som småmål, fordranstvister eller anspråk som har med uthyrning att göra eller tvist som gäller skilsmässa eller separation. Den gäller heller inte för brottmål som avser rattfylleri, hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, olovlig körning eller där strängare straff än böter ingår i straffskalan.

Ersättning för kristerapi utförd av legitimerad psykolog i Sverige vid högst 10 terapitillfällen per försäkrad om förare eller passagerare av det försäkrade fordonet som drabbas av psykisk ohälsa i direkt samband av rån eller trafikolycka.

Vanliga frågor och svar om skyddet

Skillnaden mellan trafik-, halv och helförsäkring kan vara klurig att få grepp om. De olika skydden kan täcka samma typer av skador, men beroende på hur skadan uppstod är det den ena eller den andra som gäller. Här reder vi ut några vanliga frågor om halvförsäkring.

Täcker halvförsäkring parkeringsskada?

Både ja och nej, beroende på vem som har orsakat skadan. I halvförsäkringen finns inget skydd för din egen bil vid parkeringsskada, varken om du eller en annan bil orsakade skadan. Men om den andra bilen är vållande till skadan på din bil, så är det motpartens trafikförsäkring som ersätter skadorna på din bil.

Ingår bärgning i försäkringen?

Ja, bärgning ingår i halvförsäkringen. Denna del av skyddet brukar också benämnas som räddningsförsäkring. Du får ersättning för kostnader i samband med assistans och bilbärgning efter en trafikolycka eller annat driftstopp. Här ingår också starthjälp, hemtransport och ersättning om du måste ta in på hotell. Läs mer om vad bilbärgning kostar utan försäkring.

Får jag ersättning för skador på bilen efter viltolycka?

Nej, om du kör på en älg, rådjur, grävling eller annat djur ersätter försäkringen inte skadorna på din bil. Däremot ingår bärgning till närmsta verkstad och hemtransport av förare och passagerare. Ett heltäckande skydd för viltolyckor ingår i helförsäkringen – och hos Hedvig slipper du självrisken.

Är stenskott på vindrutan inkluderat i skyddet?

Ja, försäkringen täcker skador på bilens alla rutor. Det gäller även för reparation av stenskott. När du är försäkrad hos Hedvig slipper du dessutom självrisken om stenskottet går att laga. Om vindrutan måste bytas ligger självrisken på 2 000 kr.

Vad gäller för skador på bilen efter inbrott?

Om din bil skadas i samband med stöld eller inbrott får du ersättning via halvförsäkringen. Gäller det andra fall av skadegörelse från en utomstående person behöver du helförsäkring för att få ersättning.

Ersätter halvförsäkringen motorfel?

Ja, den inkluderade maskinskadeförsäkringen täcker flera olika fel som påverkar bilens funktion, bland annat motorn. Det gäller för plötsliga och oförutsedda skador. I Hedvigs bilförsäkring gäller skyddet för maskinskada tills bilen är 8 år gammal eller har körts längre än 10 000 mil.