• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är åldersavdrag?

  Ålderdraget är det belopp vars värde minskar på det som skall ersättas beroende på tid sedan inköp och för att motsvara marknadsvärde. När ett föremål skall ersättas minskas därför värdet beroende på föremålets ålder och hur det har nyttjats fram till skadetillfället när en skadeanmälan görs.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar