Hur gäller hemförsäkringen för solceller?

Har du installerat solceller på ditt hus och vill veta vad hemförsäkringen täcker? Här reder vi ut vad försäkringsbolagen säger om skyddet för solpaneler.

Villor på rad bakom några träd.

Vad säger försäkringsbolagen om solceller?

När du har bestämt dig för att investera i solceller behöver du hitta leverantör som kan utföra arbetet åt dig i ditt område. Väntetiden kan vara lång. Ett tips är att välja ett företag med bra kundomdömen över lång tid, och inte bara se till det företag som är snabbast.

Att försöka spara in på installationen kan bli kostsamt vid ett senare tillfälle. Felkopplingar eller skador på taket kostar en hel del. Dessutom kan tvister om ansvar mellan dig och solcellsleverantören bli utdragna. Precis som när man renoverar eller bygger om sitt hus kan det vara bra att kolla upp vad olika försäkringsbolag täcker vid felinstallation och skador.

I din hem- och villaförsäkring ingår skydd för både solpanelerna i sig och skador orsakade till följd av din solcellsanläggning. Men det skiljer sig hur mycket ersättning du kan få beroende på vilket försäkringsbolag du har. Här har vi sammanställt information om hur hemförsäkringen gäller för solceller hos några av försäkringsbolagen.

Så gäller en hemförsäkring för solceller:

  • Ersättning för skador på solcellsanläggning ingår oftast i grundskyddet för hus och villor som är försäkrade till fullvärde. Det täcks i hemförsäkringsdelen, där bland annat egendomsskydd ingår, i en så kallad villaförsäkring.

  • Du behöver oftast inte kontakta ditt försäkringsbolag när du ska installera solceller, men det skadar inte höra av dig till ditt bolag och se vad som gäller.

  • Skador på solceller regleras utifrån villkoren för installation av elektricitet. Du kan få ersättning för skada orsakad av exempelvis brand, blixtnedslag, storm, hagel, snötryck och installationsskador.

  • Spara alltid garantibevis för dina solceller och kvitton för omkostnader. Det kan behövas vid en eventuell skadeanmälan.

Jämförelse av villkoren för solceller i olika hemförsäkringar

Vi har jämfört åldersavdraget för solceller från fem försäkringsbolag. Tabellen visar när den beräknade värdeminskningen börjar gälla och hur mycket du kan förvänta dig att få i ersättning vid skada efter ett visst antal år. Baseras på den senaste versionen av villkoren den 1 februari 2024.

Vanliga frågor och svar

Ja, dina solceller täcks av egendomsskyddet för installation av elektricitet i hemförsäkringen för hus och villa. Du kan få ersättning för bland annat brand, oväder och installationsskador. Det gäller både om solcellerna sitter på husets tak eller på tomten till din försäkrade fastighet.

I de allra flesta fall behöver du inte skicka in uppgifter till ditt försäkringsbolag när du ska installera solceller. Om det gäller en väldigt stor solcellsanläggning, som avsevärt förändrar försäkringsvärdet på din egendom, är det bra att höra av sig till sitt försäkringsbolag.

Ja, om din solceller skadas eller förstörs till följd av ett blixtnedslag får du ersättning för skadad egendom tillhörande din fastighet.