Beräkning av solenergi för ditt hus

Hur mycket el kan du producera på ditt tak eller din tomt? Och vad spara du på att installera solceller? Här får du tipsen som hjälper dig göra rätt bedömning.

En person håller i mobil utomhus med blå himmel i bakgrunden

Den här guiden innehåller:

Hur mycket sparar jag på att installera solceller?

Ja, det kanske är den första frågan man ställer sig som villaägare. Det känns bra att bidra till en miljövänligare energiförbrukning, men kalkylen måste också gå ihop rent ekonomiskt. Annars skulle inte lika många välja att sätta upp solpaneler på taket eller tomten. Förutom att sänka dina elkostnader kan solceller höja värdet på din bostad vid en försäljning. Många köpare värderar en lägre elräkning.

Så räknar du ut vad du tjänar på solenergi:

 1. Sammanställ kostnaden för att köpa in och installera solcellsanläggningen.

 2. Väg in eventuella finansierings- och lånekostnader, såsom räntor.

 3. Ta reda på hur mycket el din anläggning kan genererar (läs mer nedan).

 4. Uppskatta hur mycket mindre din elräkning blir med egen försörjning av el, samt vad du tjänar på att sälja el från dina solceller.

 5. Jämför kostnaderna mot vad du tjänar på att köpa mindre el från ditt elbolag.

Exempel på hur mycket du kan spara

De flesta solcellsbolag har en kalkylator där du kan få en uppskattning av hur mycket solenergi du kan generera i kilowattimmar (kWh). Då kan du ta reda på hur mycket du sparar på elräkningen i faktiska kronor och när investeringen av din anläggning skulle gå med plus. Vi har tagit fram två exempel med hjälp av E.ON:s solcellskalkylator.

Medelstor villa i Stockholm

 • Du har cirka 50m2 takyta som du kan täcka med solpaneler i 20 grader lutning i söderläge

 • Du får plats med 25 solceller som genererar cirka 400W styck, totalt 10kW för hela anläggningen

 • Du sparar cirka 14 000 kr per år i elkostnad

Sommarstuga i Skåne

 • Du har cirka 40m2 takyta som du kan täcka med solpaneler i 20 grader lutning i söderläge.

 • Du får plats med 20 solceller som genererar cirka 400W styck, totalt 8kW för hela anläggningen.

 • Du sparar cirka 10 000 kr per år i elkostnad

Hur mycket solenergi kan din anläggning generera?

Det finns många saker som påverkar hur mycket el dina solceller kommer att generera. Här har vi gjort en sammanställning de olika faktorerna.

Solstrålning i området

Ju fler soltimmar du har i ditt område, desto mer el kan du generera. Listan över flest soltimmar toppas bland annat av våra stora öar, Stockholms yttre skärgård och Norrlandskusten. Här är Solligan från 2022:

 1. Hoburg, Gotland (563 soltimmar)

 2. Svenska högarna, Stockholms skärgård (554 soltimmar)

 3. Ölands norra udde (553 soltimmar)

 4. Visby (546 soltimmar)

 5. Karlskrona (538 soltimmar)

 6. Luleå (501 soltimmar)

 7. Nordkoster, Bohuslän (480 soltimmar)

 8. Karlstad (475 soltimmar)

 9. Stockholm (471 soltimmar)

 10. Umeå (461 soltimmar)

Solcellernas placering

Bäst effekt får man vid 45 gradig lutning i söderläge. Har du ett tak eller plats på tomten för solpaneler i en sådan lutning och väderstreck, kommer du generera mest energi.

Skuggning

Se till att solcellerna inte skuggas av andra byggnader eller träd. Då panelerna genererar el varje minut som solen ligger på minskar effekten av skuggning, precis som vid molnighet.

Snötäckning

Snö, speciellt i stora mängder, minskar produktionen av el. Dessutom kan panelerna skadas av tung snö som ligger för länge. Beroende på om du bor i söder eller i norr bör du ta höjd för viss variation från år till år, med +/- 10% av genomsnittets produktion.

Verkningsgrad

Det vill säga hur mycket av solljuset som kan bli el. Här bör du jämföra olika leverantörer av solceller och vilken verkningsgrad de har. Produktionseffekten har ökat kraftigt de senaste åren och idag har de flesta en verkningsgrad på 19-22%, de bästa kan även ligga något över 22%.

Anläggningens storlek

Det säger sig självt att fler solceller genererar mer el. Det kostar också mer att installera fler solpaneler, men du sparar på att göra det vid ett tillfälle snarare än att fylla på med fler paneler senare. Ett tips är att utnyttja alla tänkbara ytor du har, så att du inte ångra dig senare.

Försäkring för solpaneler på huset

I de flesta hemförsäkringar för hus finns ett grundskydd för solpaneler. De regleras under skador som berör elinstallationer och byggnadsdelar. Läs mer om vad som gäller när det kommer till hemförsäkring för solceller.

Fasaden på två hus.

Till vilket pris säljs min el?

Det är sällan man kan använda upp hela sin elproduktion själv eftersom man producerar mest under dagen, då man oftast inte är hemma och konsumerar minst el. Överflödet säljer man vidare. Bolaget du säljer el via erbjuder ofta en app för att du skall kunna följa hur mycket du säljer och förbrukar.

Vilket pris du får varierar, men standarden är att ditt elhandelsbolag erbjuder dig ett par öre över SPOT-priset för att köpa din elproduktion. SPOT-priset är det pris elbolagen köper in el för från elbörsen. Ja, det finns en börs för el precis som för aktier. Elpriset varier per timme.

Elpriset styrs av:

 • Utbudet och efterfrågan av el

 • Vilken typ av el som produceras

 • Vilken energizon du bor i

Hur mycket el produceras och efterfrågas?

En avgörande faktor som påverkar elpriser är hur mycket el som produceras totalt jämfört med hur mycket som efterfrågas av marknaden.

Vilken typ av el finns att köpa?

Andra faktorer är vilken typ av el som produceras. Produktionskostnaden är olika för sol-, vatten- och kärnkraft. Produceras mer billig el blir SPOT-priset lägre.

Vilken elområde bor du i?

Den sista faktorn är vilken elområde du bor i. Sverige är indelat i fyra zoner där priset är som lägst i norr och som högst i söder, något som diskuteras flitigt inför elstödet som skulle betalas ut 2023.

Avdrag och finansiering för en solcellsanläggning

Förutom att du kan minska din egen elräkning och sälja elen du inte använder kan du göra skatteavdrag och finansiera din anläggning på olika sätt.

Avdrag på skatten

Du får en skattereduktion om 60 öre per kWh för den solenergi du producerar och säljer. Du behöver anmäla till ditt elnätsbolag för att kunna göra avdraget.

Du kan få skattereduktion för maximalt lika många kWh som du köpt. Det vill säga att om du sålt 3 000 kWh och köpt 5 000 kWh kan du få full skattereduktion. Om du däremot sålt 5 000 kWh och köpt 3 000 kWh får du bara skattereduktion upp till de 3 000 kWh.

Du kan max få 18 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar en försäljning av 30 000 kWh. Om du säljer el för över 40 000 kr per år behöver du betala inkomstskatt för det överstigande beloppet. Det är ovanligt, eller kräver en väldigt stor elproduktion för att komma över detta belopp.

Läs mer om produktion av förnybar el för privatbostad på skatteverket.se.

Gröna lån

Flera elbolag erbjuder dig att ta ett lån för att finansiera din solcellsanläggning. Exempelvis Vattenfall kallar det för ”grön finansiering” och ingår i en helhetslösning med låg rörlig ränta. Villkor och räntor varierar från bolag till bolag. Om totalkostnaden (räntor + uppläggningsavgifter + ev. stämpelskatt) för lånet passar dig, och är billigare än att låna upp på villan, kan ett grönt lån vara ett bra alternativ.

Vad är klimatnyttan av solceller för en familj?

När ska du installera solpaneler på huset? Har du hört den frågan tillräckligt många gånger för att äntligen ta tag i din energiförsörjning. Att använda sig av solceller blir allt mer populärt då fler letar efter mer hållbara val för sin elförsörjning. Samtidigt krävs mer energi när fler också skaffar elbilar som de laddar på husets elräkning.

Att solceller har en positiv påverkan på klimatet är inget nytt, men hur stor är klimatnyttan egentligen? Enligt energisystemsexpert Thomas Unger är den positiva nettoeffekten runt 400 gram koldioxid per kWh du producerar. Så om du producerar 10 000 kWh på ett år, motsvarar det runt 4 ton koldioxid för ditt hushåll. En genomsnittlig svensk släpper ut 8 ton koldioxid per år.