Försäkring vid övningskörning

Bil i farten ökar sin körsträcka på vägen.

Att övningsköra är viktigt för att bli en säker förare. Men hur gäller egentligen bilförsäkringen när någon utan körkort tar över spakarna? Här går vi igenom vad du behöver veta om försäkring vid övningskörning och vilka krav som ställs för att få övningsköra privat.

Behöver jag en särskild försäkring för att övningsköra privat?

Nej, men bilen du övningskör i behöver täckas av en vanlig bilförsäkring, precis som om du själv kör bilen eller lånar ut den till en bekant. Ni behöver också ett handledartillstånd som gäller för dig och eleven du övningskör med (läs mer nedan).

Vad händer om det sker en olycka medan jag övningskör?

Om ni är inblandade i en olycka när ni övningskör kommer bilens försäkring täcka skadorna enligt de vanliga försäkringsvillkoren. Du som handledare ses som förare vid övningskörning och försäkringen gäller på liknande sätt som om du hade suttit bakom ratten.

Måste handledaren vara ägare av bilen som vi kör med?

Nej, och det är inte handledaren som behöver stå på bilförsäkringen. Även om försäkringen ska vara tecknad av den som huvudsakligen använder bilen, kan du låna ut den tillfälligt till familj och bekanta. Självklart är det viktigt att både handledaren och eleven har de tillstånd som krävs för att få övningsköra.

Vilken skyddsnivå av bilförsäkring behövs vid övningskörning?

Det finns ingen specialanpassad försäkring för övningskörning, utan det är samma skydd som du kan välja i en vanlig bilförsäkring. Även om handledarkursen för övningskörning går igenom trafiksäkerhet och förhållningsregler, så kan det kännas riskfyllt att någon utan körkort sitter bakom ratten i din bil. Då kan du överväga om du behöver ändra skyddsnivån på din bilförsäkring för att täcka eventuella skador. Är du extra rädd om din bil kan du också välja att använda en hyrbil de första gångerna ni övningskör.

Skyddsnivåer i bilförsäkringen:

  • Trafikförsäkring är ett som är ett krav enligt lag, och ersätter personskador och egendomsskador som föraren orsakat. Den ersätter bland annat skador på någon annans bil om du eller den som övningskör backar in i ett annat fordon.

  • Halvförsäkring täcker samma skador som trafikförsäkringen samt skador på ditt eget fordon till följd av till exempel brand, stöld, stenskott, plötsliga motorfel och vissa naturskador.

  • Helförsäkring täcker det som ingår i halvförsäkringen samt skador på ditt eget fordon vid kollision, exempelvis plåtskador.

Siluett av par framför solnedgången utanför en bil.

Vad krävs för att få övningsköra privat?

Innan du börjar övningsköra privat finns det några viktiga steg och tillstånd som måste vara på plats. Här listar vi de viktigaste kraven, som du också kan läsa mer om på Transportstyrelsens hemsida. Genom att följa dessa steg och se till att ha alla nödvändiga dokument på plats, kan du säkerställa att din övningskörning sker på ett lagligt och säkert sätt.

1. Handledarutbildning

Den som ska vara handledare måste ha genomgått en handledarutbildning. Den ger viktig information om hur man på bästa sätt stödjer och lär ut bilkörning, samt tar upp del trafiksäkerhet. Du går utbildningen på en körskola tillsammans med den som ska övningsköra.

2. Handledarintyg

Efter att ha genomgått handledarutbildningen får den blivande handledaren ett handledarintyg. Detta intyg måste vara giltigt vid tidpunkten för övningskörningen. Intyget är giltigt i 5 år.

3. Elevens körkortstillstånd

Den som övningskör måste ha ett giltigt körkortstillstånd. Detta tillstånd visar att eleven har rätt att övningsköra och att hen uppfyller de grundläggande kraven.

4. Övningskörningsskylt

När du övningskör privat måste bilen vara tydligt märkt med en övningskörningsskylt. Detta för att andra trafikanter ska vara medvetna om att det är en övningskörning som pågår. Du kan köpa skylten i butiker som Claes Ohlsson, Biltema eller på en bilmack.

5. Ålderskrav

Den som övningskör måste vara minst 16 år gammal för att övningsköra en personbil. Du som är handledare måste vara minst 24 år eller ha haft ett giltigt körkort under minst 5 år.

6. ID-handling

Du som handledare behöver ha med en giltig ID-handling när ni kör.