Är olycksfallsförsäkring onödigt?

Ärr på på en underarm.

Den offentlig sjukvården i Sverige är tillgänglig för alla. För barn är det gratis, och vuxna betalar oftast en liten avgift för ett vårdbesök. Är olycksfallsförsäkring då onödigt? Nej, inte om du räknar in andra ekonomiska konsekvenser som kan bli följden av ett olycksfall.

Då blir olycksfallsförsäkring nödvändigt

Även om svensk sjukvård med högkostnadsskyddet ger trygghet vid olycksfall, kan du behöva ett extra skydd för andra påföljder än sår som läker. När du skadar dig så pass allvarligt att du behöver uppsöka vård, uppstår en hel del kostnader i samband med läkarbesök, behandling, hjälpmedel eller förlorad inkomst efter att ha varit hemma från jobbet. Får du dessutom bestående men som påverkar din vardag efter olyckan, kan det få större konsekvenser för din ekonomi.

Vad ersätter försäkringen?

Om du har en olycksfallsförsäkring får du ersättning för både små och stora kostnader till följd av ett olycksfall. Försäkringen gäller också utan självrisk, till skillnad från när exempelvis en sak går sönder och du använder din hemförsäkring.

Allvarliga skador och bestående men

Om olyckan skulle vara allvarlig och leda långvariga eller permanenta men, såsom nedsatt funktion av exempelvis en hand eller en fot, kan du få ersättning för detta. Kan du inte heller arbeta som vanligt, får du ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen baseras på de försäkringsvillkor du har och hur stor din nedsatta funktion och förlorad arbetsförmåga är. Bedömningen görs av läkare, tidigast ett år efter olycksfallet.

Kostnader till följd av läkarvård

Om du behöver gå på flera läkarbesök till följd av olyckan så kan kostnaderna lägga sig på hög, även för mediciner, recept och resor till och från behandlingar. Dessa kostnader kan du också få ersättning för.

Ersättning för ärr

Ett olycksfall kan lämna fysiska spår i form av ärr. Om du fortfarande har kvar ärret efter ett par år kan du få ersättning, baserat på vart ärret sitter och hur synligt det är. Bedömningen av ersättning görs utifrån vår ärrtabell.

Behandling av tandskada

Om du till följd av ett olycksfall skadar eller slår ut en tand, kan du känna dig trygg med att försäkringen täcker kostnader för tandvård. Hedvigs olycksfallsförsäkring täcker upp till 20 000 kr i kostnader per tandskada.

Krishjälp och terapi

Om du behöver krishjälp efter att ha varit med om en allvarlig olycka, överfall eller om en nära anhörig går bort, så får du rätt till behandling hos en legitimerad psykolog.

Två kompisar ler och håller om varandra.

Skillnaden mellan olycksfallsförsäkring och liknande försäkringar

Det finns vissa försäkringar som liknar varandra till ytan. Ingen vill betala för en försäkring de inte behöver, och utan att veta vad dina försäkringar egentligen täcker kan man känna sig överförsäkrad. Här reder vi ut skillnaden mellan några vanliga försäkringar som täcker personskador och vård i olika former.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring kan ofta sitta ihop med en olycksfallsförsäkring, men det är två olika skydd. Vad du kan få ersättning för påminner om varandra, men den stora skillnaden är för vilken typ av händelse som försäkringen täcker. Medan olycksfallsförsäkring täcker en kroppsskada till följd av ett olycksfall, kan en sjukförsäkring ge ersättning för kostnader i samband med sjukdom.

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till privat vård i högre utsträckning, och med kortare väntetider till specialistbehandling. Dessutom kan det ingå rådgivning, förebyggande vård och behandling mot psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att man har en privat sjukvårdsförsäkring som löneförmån, något som arbetsgivaren kan tjäna på i längden.

Barnförsäkring

Om du har en barnförsäkring innehåller den med stor sannolikhet även ett skydd för olycksfall. En barnförsäkring har ett större skydd än en olycksfallsförsäkring, och kan gälla upp till att du fyller 25 år. Barnförsäkringen kan även ge föräldrar ekonomisk ersättning om barnet blir sjukt. Under den tid på dygnet som barnet är på skola eller förskola gäller kommunens olycksfallsförsäkring.

Hemförsäkring

I hemförsäkringen finns inget extraskydd för sjukdom eller kroppsskador, med undantag för om du skadar dig i en olycka utomlands eller blir akut sjuk på resan. Förutom viss ekonomisk ersättning, ser hemförsäkringen till att du får vård på plats och hjälp dygnet runt vi tjänsten SOS International. Du får också hjälp att ta dig hem till Sverige igen, ifall du inte kan resa hem som planerat. Om du behöver fortsatt vård när du väl är hemma, gäller inte längre reseskyddet i din hemförsäkring.

Två personer går på randonee-skidor uppför fjället.

Få ett omfattande skydd, även för extremsporter

Med Hedvigs olycksfallsförsäkring behöver du inte känna dig lika begränsad att testa nya aktiviteter. Du får ett extra skydd om du gillar exempelvis offpist, mountainbike och klättring, med undantag för vissa sporter som finns angivna i villkoren.

Se ditt pris på 1 minut

Fler guider