Villaförsäkring

Försäkra huset till fullvärde · Ingen bindningstid

En modern villaförsäkring

En hemförsäkring som ger allt skydd du behöver för din villa eller radhus, inklusive dig och familj. Få personlig service vid stora skador och små olyckor. Och drulle ingår alltid.

Villor på rad bakom en fotbollsplan.

Personlig hjälp vid stora och små skador

Villaförsäkringen täcker bland annat brand, vattenskador och angrepp från skadedjur. Du får snabbt hjälp av vårt serviceteam med erfarenhet av att hantera både stora och små ärenden. Drulle ingår alltid.

Ditt hus är försäkrat till fullvärde

Fullvärdesförsäkring ingår alltid, vilket betyder att du kan få ett nytt hus återuppbyggt ifall det skulle totalförstöras vid en olycka.

Mobiltelefon ligger på fönsterbrädan i ett hus.

Inget pappersarbete. Inga telefonköer.

Hantera allt som rör din villaförsäkring i Hedvig-appen. Anmäl skador med ett klick, så får du snabbt hjälp av vårt serviceteam via chatt eller telefon.

Skyddet i vår villaförsäkring

Vi hjälper dig med allt ifrån olyckor i trädgården till vattenläcka på övervåningen. Hedvig har 4,4 av 5 i betyg på Trustpilot.

Försäkringens innehåll

Vi hjälper dig med reparation, ersättningsboende och sanering om det skulle börja brinna i din villa eller någon annan försäkrad byggnad. Och om ditt hus blir totalskadat ersätter vi dig med en likadan eller motsvarande villa.

 • 01
  Totalskadat hus efter brand
 • 02
  Explosion
 • 03
  Blixt
 • 04
  Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
 • 05
  Sanering av sot orsakad av öppen låga

Skyddet kan ge ersättning vid olika typer av vattenskador t.ex. om en tvättmaskin läckt okontrollerat eller ett badrum svämmat över. Du kan få ersättning både för att åtgärda skadorna på huset samt för andra merkostnader under reparationen.

 • 01
  Oberäknat vatten/ånga från vattenledningssytem
 • 02
  Oberäknat vatten/ånga från badrum, kök eller tvättstuga
 • 03
  Oberäknat vatten/ånga från värmepanna
 • 04
  Läckage från kyl/frys
 • 05
  Läckage från tvättställ
 • 06
  Läckage från akvarie

Skulle ditt hus, din tomt eller dina saker bli skadat p.g.a översvämning, snötryck, storm, hagel, regn, kyla eller jordskalv kan du få ersättning från oss. Det finns också viss möjlighet att få ersättning om du missar en resa på grund av oväder.

 • 01
  Översvämning p.g.a. skyfall (1mm/minut eller 50mm/dygn) snösmältning, stigande sjö eller vattendrag, genom avloppet eller där vatten strömmar från markytan in i huset.
 • 02
  Storm (minst 21 m/s), t.e.x. träd blåser ner och skadar ditt hus
 • 03
  Hagel, kyla eller regn
 • 04
  Jordskalv (minst 4 på richterskalan), jordras, bergras, lavin

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört ditt hus. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren, samt om tjuven gjort inbrott i ditt garage.

 • 01
  Allt du äger i din villa till ett värde upp till 1 500 000 kr
 • 02
  Inbrott och skadegörelse i din villa/biutrymmen, t.ex. vind/källare
 • 03
  Inbrott i garage

Drabbas ditt hus av skadedjur kan du få ersättning för sanering och reparation upp till 4 000 000 kr. Skyddet gäller sanering av husbock, hästmyra, myror, getingar, råttor, möss och andra bostadsinsekter, samt när vilda djur tar sig in och orsakar skada i ditt hem.

 • 01
  Fackmannamässig sanering
 • 02
  T.ex. rådgivning, fällor, mekanisk eller kemisk sanering
 • 03
  Skador från vilda djur (älg, ren, bäver) som tagit sig in i din villa
 • 04
  Ersättning: upp till 4 000 000 kr

Under alla delar av ombyggnationen av huset skyddar vi dig. Med hjälp av den här delen av skyddet kan du t.e.x få ersättning vid stöld av material och verktyg ur verktygsbodar som du köpt för att genomföra renoveringen. Det är viktigt att du meddelar oss innan du börjar så att vi kan anpassa din försäkring.

 • 01
  Ditt hus under till-, om- eller uppbyggnad
 • 02
  Byggbod
 • 03
  Material
 • 04
  Verktyg

Vid stöld och skadegörelse av dina saker så täcks dem och ersätts av oss. Oavsett om du är hemma eller på flygande fot kan du alltid känna dig trygg med oss.

 • 01
  Stöld eller skadegörelse i ditt hem
 • 02
  Stöld ur gemensamhetsutrymme, t.ex. cykel- eller barnvagnsförråd
 • 03
  Stöld eller skadegörelse av saker du tar med dig till ditt arbete eller hotellrum
 • 04
  Stöld eller skadegörelse vid förvaring hos t.ex. Shurguard
 • 05
  Stöld utanför bostaden
 • 06
  Stöld ur bil när du är på resa

Skyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört ditt hus. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren, samt om tjuven gjort inbrott i ditt garage.,

 • 01
  Allt du äger i din villa till ett värde upp till 1 500 000 kr
 • 02
  Inbrott och skadegörelse i din villa/biutrymmen, t.ex. vind/källare
 • 03
  Inbrott i garage

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och vi betalar både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

 • 01
  T.ex. om ditt handfat gått sönder i en lägenhet
 • 02
  T.ex. hunden biter någon
 • 03
  Utredning och förhandling
 • 04
  Representation i domstol
 • 05
  Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår

Vårt rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

 • 01
  Vårdnadstvist
 • 02
  Arvstvist
 • 03
  Fastighetstvist
 • 04
  Advokat och representation i domstol
 • 05
  Krav enligt skadeståndslagen
 • 06
  Mellan 1 500 - 250 000 kr i ersättning, självrisk 25% av totalbeloppet

Du kan få ersättning om din start på resan blir försenad. Och är du i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof, ja då flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

 • 01
  Reseskydd i 45 dagar
 • 02
  Evakuering vid krig
 • 03
  Evakuering vid epidemi
 • 04
  Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

Vårt överfallsskydd kan ge dig ersättning om du blir utsatt för brott, t.ex. misshandel, rån, ofredande eller våldtäkt. Skyddet kan också ge dig ersättning om du skulle bli utsatt för försök till brott.

 • 01
  Misshandel (som inte är ringa) eller rån
 • 02
  Grov misshandel med livshotande skada
 • 03
  Grovt rån
 • 04
  Ofredande om du är under 18 år
 • 05
  Våldtäkt
 • 06
  Mellan 8 000 kr - 200 000 kr i ersättning, ingen självrisk

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, skadar dig eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • 01
  Olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär
 • 02
  Avbruten resa p.g.a att närstående person avlidit/allvarligt sjuk/skadad
 • 03
  Läkarvård och logi
 • 04
  Ingen självrisk
 • 05
  Inget maxtak för ersättning

Vår drulleförsäkring gäller när du har sönder saker som du äger genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vi hjälper dig t.e.x när du spiller kaffe på datorn, tappar mobilen i marken eller sätter dig på glasögonen. Drulle ingår alltid utan extra kostnad.

 • 01
  Plötslig och oförutsedd skada
 • 02
  Plötslig och oförutsedd händelse
 • 03
  T.ex. om du skulle spilla kaffe på din dator
 • 04
  T.ex. om du tappar din mobiltelefon i marken
 • 05
  T.ex. om du sätter dig på dina glasögon
 • 06
  Max 50 000 kr i ersättning per skadehändelse

Vi finns här för dig när du får problem med frysen, kylskåpet, tvättmaskinen, torktumlaren, diskmaskinen eller ugnen. Blir det strömavbrott eller blir något fel på kylen eller frysen kan du få ersättning för mat som förstörs.

 • 01
  Vitvaror/hushållsmaskiner p.g.a kortslutning, överslag eller överspänning
 • 02
  Installation för värme, vatten, avlopp, ventilation, gas, el
 • 03
  Glasrutor i fönster/dörrar i byggnaden
 • 04
  Tvätt i tvättmaskin/torktumlare vid fel på maskinen
 • 05
  Sanitetsgods
 • 06
  Livsmedel i kyl eller frys vid strömavbrott

Din villa är försäkrad till

Fullvärde
Om ditt hus blir skadat betalar Hedvig för reparation utan någon beloppsbegränsning. Om huset är så skadat att det inte kan repareras betalar Hedvig för återuppbyggnad av ett likadant eller motsvarande hus.

Dina saker är försäkrade till totalt

1 500 000 kr
Alla dina ägodelar är sammanlagt försäkrade upp till 1 500 000 kr.

Självrisk

1 500 kr
Självrisk är den kostnad vid en skada du själv behöver stå för. För vissa skador gäller en högre självrisk, t.ex. rättsskydd.

Reseskydd

45 dagar
Reseskyddet täcker dig under de 45 första dagarna av din resa och gäller över hela världen.
Viktiga dokument
Läs mer om skyddet i våra villkor.
Villahem Försäkringsvillkor pdfSE Hus och Villa Produktfaktablad pdfSE Hus Förköpsinformation pdf

Har du en fråga?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår villahemförsäkring.

I skyddet ingår både hus- och hemförsäkring som täcker flera olika skadehändelser, till exempel skador på huset, tomten, dina prylar och kostnader i samband med skadeståndskrav. Ska man sammanfatta det så kan man säga att villaförsäkringen ersätter ekonomiska förluster som du drabbas av om din villa eller privata egendom skulle förloras eller skadas.

Försäkringen ersätter dig också om du skulle råka illa ut när du är på resa, eller om du blir ansvarig för att ha råkat skada andra personer eller deras egendom. Utöver allt det här ersätter din försäkring dig också för kostnader för tvist i domstol. Drulle för plötslig och oförutsedd händelse ingår alltid.

Villaförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, samt de personer du bor med och som du inkluderar i din försäkring som medförsäkrad. Berätta för oss vad personen heter så att hen kan anges i försäkringsbrevet.

Läs mer i våra fullständiga villkor under fliken "Skyddet".

Försäkringsbolag använder olika benämningar på försäkringen, vilket kan göra det krångligt att förstå vad den omfattar. I Hedvigs villaförsäkring ingår både hemförsäkring och skydd för själva huset och tomten, medan vissa andra bolag delar upp det i två olika försäkringar. Begreppet ”Villahemförsäkring” kan användas som en kombination av de olika delarna. Men för oss är det alltså samma sak.

Hur mycket du får betala för en villaförsäkring beror på flera olika faktorer. Generellt sett kostar det mer att försäkra ett hus än en lägenhet. Priset påverkas också av var du bor, storleken på huset, när det byggdes och hur många i hushållet som ska försäkras. För att hårdra det kan man säga att varje ny kund till ett försäkringsbolag medför en risk. Det är den risken du betalar för.

Vi på Hedvig har som mål att ge dig ett så rättvist och korrekt pris som möjlighet. Du ska bara betala för det du behöver och få ett komplett skydd, utan att ta höjd för kostnader som inte är relevanta för hur du lever.

Högst upp på sidan kan du gå vidare och svara på några frågor för att se ditt pris.

Ja, vår villaförsäkring ersätter sanering av råttor, möss och bostadsinsekter som tagit sig in i villan genom att vi betalar för fackmannamässig sanering i form av rådgivning, fällor, mekanisk eller kemisk sanering.

Skulle din villa drabbas av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter så betalar försäkringen för sanering samt reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet.

Om vilda djur tar sig in i villan (inte råttor, möss, gnagare eller insekter) och orsakar skador så ersätter även försäkringen detta.

När du behöver hjälp med sanering av ohyra eller träskadeinsekter ska du vända dig direkt till vår partner Nomor. De är proffs på det här och hjälper dig med den delen av din försäkring som täcker bekämpning av skadedjur. Gör en anmälan på nomor.se dygnet runt, eller via telefon 0771-122 300 (vardagar 7-17). Du betalar ingen självrisk.

Ja, försäkringen ersätter skador på dina försäkrade saker som orsakats av blixtnedslag. Det gäller bland annat din robotgräsklippare, och annan så kallad ”lös egendom” som omfattas av din villaförsäkring.

En eldsvåda i ditt hus är en dramatisk syn och kan leda till kostsam förstörelse. Utöver att ersätta de saker som har förstörts i en brand, hjälper försäkringen dig med reparation, sanering, ersättningsboende och andra merkostnader till följd av branden.

Om ditt hus brinner ner och blir totalförstört får du ersättning för ett motsvarande hus och kan få ett nytt hus återuppbyggt. Fullvärdesförsäkring ingår alltid i Hedvigs villaförsäkring, vilket innebär att ditt hus är försäkrat till sitt fulla värde, utan begränsat belopp för ersättning.

Försäkringen ersätter dig om ditt hus, inredningen eller dina saker skadas genom vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från bland annat:

 • Ledningssystem för vatten, värme eller avlopp eller anordning till sådant system (t.ex. tvättställ eller värmepanna)

 • Badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället

 • Kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen.


Försäkringen ersätter skador på yt- och tätskikt (t.ex. kakel, golv, plastmatta och fuktspärr) och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått, så länge yt- och tätskikten är monterade av behörig installatör som utfärdat godkänt kvalitetsdokument.

Mer om villaförsäkringen

En vattenskada kan uppstå efter läckage i köket.

Hjälp vid vattenskada

Så hjälper vi dig om du råkar ut för vatten- och fuktskada efter ett läckage i din villa.

Vattenskada i hus
Villor på rad bakom några träd.

Solceller på huset

Hemförsäkringen täcker solceller som du installerar på taket eller tomten.

Solceller i hemförsäkring
[DESCRIBE THE IMAGE]

Skadedjur och ohyra

Villaförsäkringen skyddar mot skadedjur i huset, där bland annat sanering ingår.

Skadedjursförsäkring

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon
9.00–16.00

Alltid med ◰

Mer för dig

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334