Självrisk djurförsäkring

Självrisk är den del av kostnaden som du betalar själv vid skada. Den består av ett fast belopp och ett procentuellt belopp av skadekostnaden. Den fasta självrisken betalar du endast en gång per försäkringsår, oavsett antal besök hos veterinären.

Sänkt självrisk med FirstVet

Om du kontaktar FirstVet först, innan du åker till en fysisk veterinärklinik, blir den fasta självrisken för vidare vård 1.000 kr lägre än vad som visas nedan (gäller inte om du har 0 kr i fast självrisk). I alla våra djurförsäkringar ingår obegränsat antal samtal till FirstVet. Om ditt djur är svårt skadad eller akut sjuk ska du åka in till en veterinärklinik direkt.

Valfria självrisker för hund och katt:

  • Basic: 0 kr eller 3.500 kr fast + 25% rörlig

  • Standard: 0 kr eller 2.500 kr fast + 25% rörlig

  • Premium: 0 kr eller 2.500 kr fast + 15% rörlig


Tänk på att ditt val av självrisk påverkar priset på din försäkring.

Frågor och svar

Hos Hedvig kan du välja mellan olika belopp för din fasta självrisk. Om du väljer 0 kr i fast självrisk får du mer utbetalt när du uppsöker vård för en skada eller sjukdom. Månadspriset på din försäkring blir då högre än om du väljer den högre självrisken. 

Självrisker:

  • Bas: 0 kr eller 3.500 kr fast + 25% rörlig

  • Standard: 0 kr eller 2.500 kr fast + 25% rörlig

  • Premium: 0 kr eller 2.500 kr fast + 15% rörlig 

Din fasta självrisk blir alltid 1.000 kr lägre än vad som visas ovan om du först bokar ett digitalt veterinärbesök hos FirstVet och blir remitterad till en klinik. Du kan boka obegränsat antal samtal med FirstVet, helt utan extra kostnad.

Den fasta självrisken är ett bestämt belopp som du betalar endast en gång per försäkringsår, det vill säga oavsett antal besök hos veterinären per 12-månadersperiod. Den rörliga självrisken är en procentuell del av vårdkostnaden som du står för själv, vid varje skadetillfälle. Resten betalar vi. Att räkna ut sin självrisk kan vara lite klurigt, så vi har gjort några exempel.

1) Exempel på självrisk för första besöket under ett försäkringsår:

Låt oss säga att ditt veterinärbesök kostar 10.000 kr. Din fasta självrisk är 1.500 kr och den rörliga 15%.

  • Du betalar: 2.775 kr (1.500 kr i fast självrisk + 1.275 kr i rörlig självrisk) 

  • Hedvig ersätter: 7.225 kr 

Den rörliga självrisken beräknas på 8.500 kr, som är den resterande delen av kostnaden efter att den fasta självrisken dragits av (10.000–1.500 = 8.500 kr).

2) Exempel på självrisk för andra veterinärbesök under samma försäkringsår:

Låt oss säga att ditt andra veterinärbesök också kostar 10.000 kr. Då har du bara en rörlig självrisk på 15%.

  • Du betalar: 1 500 kr (rörlig självrisk) 

  • Hedvig ersätter: 8 500 kr

I vissa fall räcker det med ett digitalt vårdbesök hos FirstVet för att hjälpa ditt djur. Det kan vara smidigare än att åka in till en veterinärklinik och du slipper betala självrisk.

Oftast kan veterinären ställa en diagnos för ditt djur digitalt. Om din hund eller katt behöver vidare undersökning och behandling blir ni remitterade till en veterinärklinik.

I båda dessa fall kan skadekostnaden bli lägre än om du hade åkt till en veterinärklinik direkt. Därför är den 1 000 kr lägre fasta självrisken något som gynnar både dig och Hedvig.