• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är en olycksfallsförsäkring?

  Genom en olycksfallsförsäkring kan man få ersättning för kostnader du drabbats av i samband med ett olycksfall. Skyddet omfattar vanligtvis medicinsk invaliditet, benbrott, tandskador, sjukhusvistelse, rehabilitering och begravningshjälp. I dagsläget erbjuder Hedvig ingen separat olycksfallsförsäkring.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar