• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är marknadsrisk?

  Marknadsrisk innebär exponering för osäkerhet på grund av förändringar i ränta eller marknadspris på en investerad tillgång hos försäkringsbolag (t.ex. räntor, aktievärden).

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar