• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad innebär ansvarsförsäkring?

  Ansvarsförsäkring är en del av din hemförsäkring och dess grundskydd. Det ger skydd om du krävs på skadestånd eller hamnar i en rättstvist. Ansvarsförsäkringen täcker bland annat rättegångskostnader om ärendet går upp i domstol. Din försäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd för person- eller sakskada, om det som hänt inträffade under tiden du var försäkrad hos Hedvig och händelsen omfattas av ansvarsförsäkringen.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar