• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Legal information

  Förmedling av försäkringar

  Hedvig AB, org. nr. 559093-0334, med registrerad adress Malmskillnadsgatan 32, 111 51, Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Hedvig AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för Hedvig Försäkring AB:s och Eir Försäkring AB:s räkning.

  Hedvig AB är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser samtliga skadeförsäkringsklasser. Du kan kontrollera det via Bolagsverket. Om du begär det ska Finansinspektionen upplysa dig om huruvida en anställd hos Hedvig AB har rätt att distribuera försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller. Ansvarig för Hedvig AB:s försäkringsdistribution är Malin Allqvie.

  Du kan kontrollera Hedvig AB:s, Hedvig Försäkring AB:s och Eir Försäkring AB:s tillstånd hos FI. Hedvig AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

  Hedvig AB har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial Sverige. Se längst ner på sidan för kontaktuppgifter. På våra försäkringsavtal tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104). Genom att teckna en försäkring hos Hedvig godkänner du att information rörande försäkringen och Hedvig AB enbart tillhandahålls i digital form. Om du önskar informationen i annan form än digital, bara maila help@hedvig.com eller kontakta Hedvig AB direkt i din app.

  Försäkringsgivare för Hedvig AB:s försäkringar är Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223, Malmskillnadsgatan 32, 111 51, Stockholm och Eir Försäkring AB, org. nr. 559166-0617. Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som distribueras av Hedvig AB.

  Hedvig AB får ersättning från Hedvig Försäkring AB utifrån den totala premievolymen och inte försäkringsaffärens tekniska resultat. Hedvig AB får ersättning från Eir Försäkring AB utifrån försäkringsaffärens tekniska resultat. Varken Hedvig Försäkring AB, Eir Försäkring AB eller något annat försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Hedvig AB.

  Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB står under Finansinspektionens tillsyn som försäkringsaktiebolag och är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsaktiebolag. Hedvig AB, Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB står under, avseende reklam och marknadsföring, Konsumentverkets tillsyn. Hedvig AB och Eir Försäkring AB står, avseende dataskyddsområdet, under Integritetsmyndighetens tillsyn.

  Allmän information

  Ett krav ska riktas mot Hedvig eller QBE inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 2 501 236 euro.

  Cookies

  En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Hedvig värnar om din integritet och ditt förtroende är vår mest värdefulla tillgång. Här förklaras hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar din integritet i samband med detta.

  Om du inte är nöjd

  Om du har ett allmänt klagomål, kontakta Hedvig direkt via din app eller maila complaints@hedvig.com. Klagomålsansvarig person är Claire Mitsell. Inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt.

  För kostnadsfri hjälp kan du också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentverket (Hallå konsument). Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

  Användning av cookies

  För att ge dig som Hedvig-användare en så bra upplevelse som möjligt använder vi cookies på denna webbplats, och liknande tekniker i våra appar. Dessutom kan cookies från tredje part användas i de fall vi använder externa tjänster för att förbättra produkten. Hedvig använder två typer av cookies, dels sessionsbaserade cookies, som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare, men även mer långlivade cookies för vissa syften.

  Kontakt

  Finansinspektionen
  Box 7821, 103 97 Stockholm
  finansinspektionen@fi.se
  fi.se
  T: 08-408 980 00

  Bolagsverket
  851 81 Sundsvall
  bolagsverket@bolagsverket.se
  bolagsverket.se
  T: 0771-670 670

  Hedvig Försäkring AB
  Malmskillnadsgatan 32, 111 51, Stockholm
  hedvig@hedvig.com
  hedvig.com
  T: 010-45 99 200
  Org. nr. 559245-5223

  Eir Försäkring AB
  Box 3132, 103 62 Stockholm
  info@eirforsakring.se
  Org. nr. 559166-0617

  QBE Insurance (Europe) Ltd., UK, Sverige Filial
  Sveavägen 13, 111 57 Stockholm
  T: 08-587 514 00

  Konsumentverket
  Box 48, 651 02 Karlstad
  konsumentverket@konsumentverket.se
  konsumentverket.se
  T: 0771-42 33 00

  Integritetsskyddsmyndigheten
  Box 8114, 104 20 Stockholm
  imy@imy.se

  Syftet med cookies

  Huvudsyftet med Hedvigs användning av cookies är för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

  Vi använder cookies för att hantera inloggningar och öka säkerheten för våra användare, att analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att analysera hur våra mailutskick fungerar och att vi skickar information som du som användare uppskattar, samt för att komma ihåg inställningar och andra val som du gör på våra webbplatser.

  Hantera dina cookies

  Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av detta. I din webbläsare kan du göra inställningar som hindrar Hedvig och andra från att registrera cookies på din dator. Sådana inställningar innebära dock att vissa funktioner på de flesta webbplatser inte kommer att fungera.

  Om du vill kan du i de flesta webbläsares inställningar välja att bara stänga av spårning, vilket innebär att Hedvig inte samkör data från våra egna och i förekommande fall våra partners webbplatser.

  För att göra samma sak på din telefon kan du för iOS under integritets- och reklaminställningar välja att begränsa spårning. För Android gör du detta under Google-inställningar och annonser.

  Andra vägar för rådgivning och prövning

  Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm
  konsumenternas.se
  T: 0200-22 58 00

  Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

  Hallå Konsument
  Box 48, 651 02 Karlstad
  hallakonsument.se
  T: 0771-525 525

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr.