• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Legal information

  Förmedling av försäkringar

  Hedvig AB, org. nr. 559093-0334, med registrerad adress Valhallavägen 117, 115 31, Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. På våra försäkringsavtal tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104). Genom att teckna en försäkring hos Hedvig godkänner du att information rörande försäkringen och Hedvig AB enbart tillhandahålls i digital form. Om du önskar informationen i annan form än digital, bara maila help@hedvig.com eller kontakta Hedvig direkt i din app.

  Exklusiv försäkringsgivare för Hedvigs försäkringar är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org. nr. 516402-6345. För att driva och utveckla tjänsten tar Hedvig en fast provision på 20% av din månadspremie. Hedvig distribuerar enbart försäkringar under Hedvigs varumärke. HDI Global Specialty SE är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som distribueras av Hedvig.

  Varken HDI Global Specialty SE eller något annat försäkringsföretag har ett innehav i Hedvig.

  Hedvig är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser samtliga skadeförsäkringsklasser. Du kan kontrollera Hedvigs registrering hos Bolagsverket. Hedvig har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial Sverige. Se längst ner på sidan för kontaktuppgifter till Finansinspektionen, Bolagsverket, QBE och Konsumentverket.

  Om du begär det ska Finansinspektionen upplysa dig om huruvida en anställd hos Hedvig har rätt att distribuera försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller. Ansvarig för Hedvigs försäkringsdistribution är Fredrik Fors.

  Allmän information

  Ett krav ska riktas mot Hedvig eller QBE inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 2 501 236 euro.

  Cookies

  En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Hedvig värnar om din integritet och ditt förtroende är vår mest värdefulla tillgång. Här förklaras hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar din integritet i samband med detta.

  Om du inte är nöjd

  Om du har ett allmänt klagomål eller är missnöjd med någonting i ett skadeärende, kontakta Hedvig direkt via din app eller maila complaints@hedvig.com. Klagomålsansvarig person är Karl Jernberg. Inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt.

  För kostnadsfri hjälp kan du också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentverket (Hallå konsument). Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

  Användning av cookies

  För att ge dig som Hedvig-användare en så bra upplevelse som möjligt använder vi cookies på denna webbplats, och liknande tekniker i våra appar. Dessutom kan cookies från tredje part användas i de fall vi använder externa tjänster för att förbättra produkten. Hedvig använder två typer av cookies, dels sessionsbaserade cookies, som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare, men även mer långlivade cookies för vissa syften.

  Kontakt

  Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se fi.se T: 08-408 980 00

  Bolagsverket 851 81 Sundsvall bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se T: 0771-670 670

  HDI Global Specialty SE, Sverige Filial Hantverkargatan 25 Box 22085, 104 22 Stockholm T: 08-617 54 00

  QBE Insurance (Europe) Ltd., UK, Sverige Filial Sveavägen 13, 111 57 Stockholm T: 08-587 514 00

  Konsumentverket Box 48, 651 02 Karlstad konsumentverket@konsumentverket.se konsumentverket.se T: 0771-42 33 00

  Syftet med cookies

  Huvudsyftet med Hedvigs användning av cookies är för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

  Vi använder cookies för att hantera inloggningar och öka säkerheten för våra användare, att analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att analysera hur våra mailutskick fungerar och att vi skickar information som du som användare uppskattar, samt för att komma ihåg inställningar och andra val som du gör på våra webbplatser.

  Hantera dina cookies

  Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av detta. I din webbläsare kan du göra inställningar som hindrar Hedvig och andra från att registrera cookies på din dator. Sådana inställningar innebära dock att vissa funktioner på de flesta webbplatser inte kommer att fungera.

  Om du vill kan du i de flesta webbläsares inställningar välja att bara stänga av spårning, vilket innebär att Hedvig inte samkör data från våra egna och i förekommande fall våra partners webbplatser.

  För att göra samma sak på din telefon kan du för iOS under integritets- och reklaminställningar välja att begränsa spårning. För Android gör du detta under Google-inställningar och annonser.