Vi kan aldrig tjäna mer på att betala ut mindre

En försäkring från Hedvig är helt fri från intressekonflikt. Till skillnad från många konkurrenter kan vi aldrig tjäna mer pengar på att neka våra medlemmar ersättning.

Skadepoolen

Vi jobbar för att hjälpa dig och våra medlemmar, inte för att maxa någon vinst. Därför har vi byggt vår affärsmodell på ett nytt sätt. Av din månadskostnad går 25% till Hedvig och används till att förbättra produkten. Resterande 75% går till en gemensam skadepool för våra medlemmar.

Om vi lyckades med en perfekt prissättning, vilket alltid är målet, skulle den här skadepoolen vara tom vid årets slut och pengarna ha hamnat där de ska – hos dig och andra medlemmar som behövt hjälp.

Det som blir över doneras till Milkywire

Milkywire x Hedvig

Är det pengar kvar i poolen vid slutet av året skänks de till Milkywire, en plattform som arbetar för att rädda planeten via noga utvalda ideella organisationer världen över.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334