Fia Ramström, Insurance Experience Manager inom Djurförsäkring hos Hedvig

Fia Ramström

Chef för skadereglering av djurförsäkring

Om Fia Ramström

Fia Ramström jobbar som Insurance Experience Manager inom djurförsäkring på Hedvig. Det innebär att hon leder teamet som hanterar skador på hundar och katter.

Fia har över fyra års erfarenhet som djurvårdare nivå 3 på ett djursjukhus och har även jobbat som skadereglerare på andra försäkringsbolag innan Hedvig.

Artiklar och guider