Fodervärd för hund – vem står för försäkringen?

Som fodervärd för en hund behöver du i flesta fall ha en försäkring som täcker eventuella skador och sjukdomar hos hunden. Dessutom behöver du följa avtalet du har med uppfödaren, där ni också kan ange vem som ska stå för försäkringen.

Vad är en fodervärd?

För en hundälskare kan tanken på att bli fodervärd vara lockande. En fodervärd är inte ägare till hunden, utan en person som tar hand om hunden tillfälligt. Det sker när ägaren till hunden, som ofta är uppfödaren, av någon anledning inte kan ta hand om den. Det kan exempelvis bli aktuellt när uppfödaren inte kan ha en till hund hemma, men fortfarande vill kunna ta valpar på hunden. Fodervärdens uppgift blir att ge hunden ett hem och se till att den får den vård och kärlek den behöver.

Vilken försäkring behöver en fodervärd?

Svenska Kennelklubben (SKK) rekommenderar att både hundens ägare och fodervärden har försäkring för hunden. Som fodervärd bör du ha en hundförsäkring som täcker veterinärvårdskostnader. Samtidigt är det viktigt att göra upp med uppfödaren om vems försäkring som ska användas för vård och behandling av skador i samband med avel. Antingen har ni varsin försäkring, eller en försäkring med tillräckligt högt försäkringsbelopp för att täcka det eventuella behovet av vård i både vardagen och i samband med avel.

Uppfödaren kan även ha en livförsäkring för hunden, samt teckna en så kallad användbarhetsförsäkring. Den ger ersättning om hunden blir av med sin arbetsförmåga efter en skada.

Det är framför allt fodervärdsavtalet mellan dig och ägaren som avgör vem som ska stå för försäkringskostnaderna. Vår rekommendation är densamma som SKK – att ha varsin försäkring då det är olika behov som täcks. Kommunikationen med försäkringsbolaget blir också enklare om du har din egen försäkring. Du och ägaren behöver inte ha försäkring hos samma bolag.

Du som fodervärd behöver alltså inte teckna någon specialförsäkring, utan en helt vanlig hundförsäkring med ett veterinärvårdsbelopp du anser passar dig och hundens behov.

En hund tittar fram under ett bord.

Vad är ett fodervärdsavtal?

Det är ett avtal mellan ägaren och fodervärden. Som fodervärd får du hunden utan betalning, och man skulle kunna säga att du betalar istället med att ge bort vissa rättigheter till ägaren. Det kan till exempel vara avelsrätten eller rätten att få tävla med hunden. Detta bör vara specificerat i avtalet.

Från SKK kan vi hitta vissa riktlinjer för fodervärdsavtalet. I avtalet bör ni komma överens om hur många valpkullar som får avlas under kontraktets period. Rekommendationen är högst sex kullar för hanar och två för tikar. Oavsett om rätten nyttjats eller inte av ägaren så ska avtalet sluta gälla när hunden når sju års ålder. Avtalet kan max gälla i fem år för de allra flesta raser.

Avtalar jag om vem som står för försäkringen?

Ja. I avtalet, som du kan skriva själv eller genom att använda SKKs avtalsmall, anger du vem som ska stå på försäkringen och till vilket livförsäkringsbelopp som hunden är försäkrad. Har du och ägaren varsin försäkring är det bra att också ange vilken försäkring du har och vilket veterinärvårdsbelopp som hunden täcks av. I Hedvigs hundförsäkring kan du välja ett veterinärvårdsbelopp på upp till 160 000 kr per försäkringsår.

Vanliga frågor och svar

I avtalet mellan hundägaren och fodervärden bör det vara specificerat vem som står för försäkringskostnaderna. Om du som fodervärd har en försäkring som exempelvis täcker olycksfall, medicin och operationer, är den försäkringen du söker ersättning från för den typen av skador. Om ägaren har tecknat en livförsäkring, är det den som gäller om hunden skulle avlida. Ni bör även vara överens om vems försäkring som ska användas i samband med vård och behandling kopplat till avel.

Ja, det är rekommenderat att både fodervärden och hundens ägare har varsin försäkring som täcker olika typer av skador. Ni behöver inte ha försäkring hos samma försäkringsbolag.

Detta bör specificeras i kontraktet mellan hundens ägare och fodervärden. I vissa fall står fodervärden för dessa kostnader, och i andra fall kan hundens ägare bidra ekonomiskt.

Att vara fodervärd är väldigt likt att äga en hund. Du har ansvaret för hunden, precis som om du vore ägaren, men enligt fodervärdsavtalet låter du ägaren ta valpkullar på hunden som bor hos dig.

Fia Ramström, Pet Insurance Manager hos Hedvig Försäkring.

Skrivet av:

Skadereglerare på Hedvig, med bakgrund som Djursjukskötare.