Få prisförslag
  • Hemförsäkring
  • Skydd & villkor
  • Hedvig Zero
  • Om Hedvig
  • Få prisförslag

Våra villkor

Här hittar du Hedvigs fullständiga försäkringsvillkor.

Du och din familj

Hedvig försäkrar dig för juridisk tvist och överfall. Reseförsäkringen hjälper dig om ditt bagage blir försenat, om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. Läs mer >

Din lägenhet

Skulle inkräktare bryta sig in för att stjäla dina saker ersätter Hedvig dig för det. Du ersätts även för skador orsakade av skadegörelse, vattenläcka, oväder och eldsvåda. Läs mer >

Dina prylar

Dina prylar täcks av vår drulleförsäkring! De försäkras dessutom mot stöld, skadegörelse, eldsvåda, vattenläcka och oväder. Läs mer >

Självrisk

Självrisken ligger alltid på 1500 kr.

Betalning av premie

Premien av din försäkring dras via digitalt autogiro den 27e varje månad.

Ingen bindningstid

Hedvig är Sveriges enda hemförsäkring utan bindningstid. Det betyder att du kan säga upp din försäkring precis när du vill, utan anledning.