Håller i en kaffekopp och mobiltelefon

När behöver jag ändra min information?

Livet förändras och ibland behöver du uppdatera din försäkring för att fortsätta ha rätt skydd. Här går vi igenom vad du behöver ändra och hur du gör.

Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig en bra försäkringsupplevelse och rätt ersättning vid skada.

Välj försäkring

Om du flyttar till en ny adress och vill behålla din försäkring behöver vi veta din nya adress. Du behöver inte kontakta oss eftersom du själv kan byta adress i Hedvig-appen. Då avslutas din nuvarande försäkring när du flyttar ut och börjar gälla när du anger att din nya ska börja.

Kom ihåg att hemförsäkringen täcker både ditt hem och dig själv, så även om du har några dagars glapp mellan ut- och inflyttning bör du inte ha ett glapp i hemförsäkringen.

Kanske har din partner eller vän flyttat in hos dig, eller så har ni fått barn. Då behöver vi veta det så att din försäkring täcker rätt antal personer. I Hedvig-appen kan du enkelt lägga till någon som medförsäkrad i din hemförsäkring.

Den här informationen kan påverka ditt pris. Om vi inte får information om att fler personer ska täckas av hemförsäkringen innan en skada sker, kan ersättningen tyvärr sjunka för din skada.

Du behöver inte meddela oss att du ska renovera köket, installera en tvättmaskin eller slå upp en vägg. Däremot kan du behöva höra av dig till styrelsen i din förening och läsa föreningens regler innan du gör vissa renoveringar. Det kan exempelvis vara när du ska slå ner en vägg eller göra något som kräver att vattnet i hela huset behöver stängas av.

Det är också bra att du sparar kvitton och intyg från de som har genomfört renoveringen. Det kan underlätta skaderegleringen och göra att vi kan hjälpa dig snabbare. Du kan spara ner bilder och dokument online, så blir det enkelt att bifoga dem när du gör en skadeanmälan.

I vissa fall behöver renoveringen vara utförd av en professionell hantverkare, eller på ett fackmannamässigt sätt, för att du ska kunna få ersättning. Läs mer i dina villkor om du är osäker.

Om du varit kund hos ett annat försäkringsbolag kan de ha frågat dig om du har brandlarm, inbrottslarm eller vattendetektor. Det är inget som påverkar ditt skydd eller pris hos Hedvig. Därför behöver du inte informera oss om det.

Vanliga frågor och svar

Det finns vissa saker som vi behöver veta för att du ska behålla rätt skydd för dig, ditt hem, dina ägodelar eller djur. Om något förändras i ditt liv kan det ha betydelse för vad försäkringen täcker och vilken ersättning du får vid skada. Det är därför viktigt att du lämnar riktiga och fullständiga uppgifter när du skaffar försäkringen, samt att du meddelar oss om ändringar eller felaktiga uppgifter. Försök att kontakta oss så snart förändringen har skett.

Det kan leda till att din försäkring inte täcker skador eller förluster som uppstår. Din ersättning kan sänkas eller helt utebli. Det kan också leda till att din premie, alltså priset på din försäkring, justeras retroaktivt i efterhand.

Det är bäst att kontakta Hedvig så snart som möjligt efter att en ändring har inträffat. Läs igenom information på den här sidan för att se vilka ändringar det gäller, hur du informerar oss eller om du kan uppdatera informationen själv.

Ja, du kan oftast uppdatera din försäkring när som helst. Det enklaste sättet är att du kontaktar oss direkt i Hedvig-appen. Ändringar mitt under en försäkringsperiod kan påverka ditt pris. Om du ska flytta kan du själv byta adress i appen. Det gäller också om du vill lägga till en medförsäkrad.

Bara när du gör en skadeanmälan. Ett tips är att spara alla viktiga dokument i en pärm eller digitalt, så att du har dem nära till hands om de behövs i en skadeanmälan.