Olycksfallsförsäkring

Ersättning upp till 1.000.000 kr · Ingen självrisk

Ekonomisk ersättning för olycksfall

Få ersättning för skador och vård om du eller någon i din familj råkar ut för en olycka. Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, i hela världen.

Ersättning vid förlorad arbetsförmåga

Du kan få upp till upp till 1 miljon kronor i ersättning för skador, bestående men och förlorad arbetsförmåga till följd av en olycka.

Kvinna springer på bänkar

Kostnader för vård och behandling

Försäkringen täcker bland annat sjukhusvistelser, tandskador, rehabilitering och andra kostnader i samband med att du uppsökt vård. Helt utan självrisk.

Två personer håller om varandra.

Täcker olyckor inom extremsport

Vår försäkring ger ett extra skydd när du till exempel åker skidor offpist, cyklar mountainbike eller klättrar. Läs mer i villkoret om vilka sporter som täcks.

Har du en fråga?

Här hittar du vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkring.

Ersättningen från en olycksfallsförsäkring kan göra stor skillnad för din ekonomiska situation om du får bestående skador eller nedsatt arbetsförmåga efter en olycka. Försäkringen kompenserar dig också för kostnader i samband med sjukhusvistelse, rehabilitering, terapi och tandskador.

Det är fyra kriterier som alla måste vara uppfyllda för att det ska vara en ersättningsbar olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren: kroppsskada, plötslig, ofrivillig samt yttre händelse. Det kan betyda att händelser som ibland kallas olycksfall inte alltid är en skada enligt de villkor som gäller för försäkringen och då kan inte ersättning lämnas.

Några exempel på vad som inte är en olycksfallsskada kan vara överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada. Det gäller även skador som orsakats av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne samt matförgiftning.

Olycksfallsförsäkring kan gälla för upp till 6 personer, både vuxna och barn i alla åldrar. Den som tecknar försäkringen behöver ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Du väljer hur många personer försäkringen ska gälla för när du tecknar den, och kan senare lägger till fler personer i appen.

I hemförsäkringen ingår reseskydd som ersätter vissa kostnader i samband med olycksfall på resan, medan olycksfallsförsäkringen ger ett extra skydd som gäller oavsett var du befinner dig, dygnet runt. Du tecknar försäkringen separat eller som ett tillval till hemförsäkringen.

Läs mer om när försäkringen ger ett nödvändigt skydd vid olycksfall.

Barn är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring under den tid på dygnet som barnet är på skola eller förskola. På kvällar, helger och lov gäller oftast inte den försäkringen. Om du inte har tecknat en separat barnförsäkring som fortfarande är aktiv för dina barn, är det bra om de omfattas av din olycksfallsförsäkring. Du anger hur många försäkringen ska gälla för när du tecknar den, eller lägger till dina barn som medförsäkrade i Hedvig-appen.

Olycksfallsförsäkringen ersätter dig för framtida nedsättning av din arbetsförmåga som är bestående. En förutsättning är att din arbetsförmåga på grund av olycksfallet är nedsatt till minst hälften och att minst halv sjukersättning har beviljats av Försäkringskassan utan tidsbegränsning. Ersättningen betalas ut som en engångssumma efter att möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts.

Oavsett var i världen du är och när på dygnet skadan inträffar, gäller försäkringen för bland annat bestående skador och förlorad ekonomisk arbetsförmåga till följd av skadan. Däremot täcker inte försäkringen kostnader för läkarvård, rehabilitering, resekostnader och merkostnader utanför Norden. I din hemförsäkring har du ett reseskydd som oftast täcker dessa kostnader. Hos Hedvig gäller reseskyddet i upp till 45 dagar per resa.

Ja, faktiskt. Tänk på att högsta sammanlagda ersättningen är 1 miljon kronor, men fr.o.m. 46 års ålder minskar ersättningsbeloppet med 50 000/år fram tills du är 65. Efter det finns inte längre något skydd för förlorad arbetsförmåga/ekonomisk invaliditet eller bestående men/medicinsk invaliditet.

Alltid med ◰

Behöver du hjälp med ditt köp?

Ring 010-45 99 200, vardagar 9–16

Upptäck fler försäkringar

Green chair in living room
Hemförsäkring

För lägenhet och hus

Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.
Bilförsäkring

Hel–, halv– eller trafikförsäkring

Se ditt pris
Hund i famnen på sin matte
Hundförsäkring

För dig och din hund

Se ditt pris