Kattförsäkring

Högt ersättningsbelopp · Digitala vårdsamtal

Svart katt på bord i köket.

Försäkring för dig och din katt

Vår kattförsäkring är gjord för att passa både dig och din katt. Hög ersättning för veterinärvård och obegränsat antal samtal till FirstVet. Ingen bindningstid.

Katt med kattförsäkring stryker omkring hemma.

Mycket skydd för din katt

Täcker veterinärkostnader, behandlingar och medicin med upp till 160 000 kr när du väljer vår största kattförsäkring. Få ersättning för allt ifrån tandskador till specialutredning av allvarliga sjukdomar.

Katt på bord i lägenhet, men kattägare sittande bredvid.

Rätt vård och sänkt självrisk

Digitala veterinärbesök hos FirstVet och en årlig hälsokoll ingår alltid. Få hjälp direkt i mobilen eller hänvisas till rätt vård för din katt. Dessutom sparar du 1 000 kr i självrisk när du får en remiss till klinik.

Närbild på en svart katt.

Lätt att skaffa. För alla katter.

Vi försäkrar alla katter – från kattunge till att katten redan sett det mesta. Vi täcker också tidigare okända sjukdomar och dolda fel, utan karenstid om katten haft en likvärdig försäkring innan.

Skyddet i kattförsäkringen

Du kan välja mellan tre skyddsnivåer för din katt.

Vad innehåller försäkringen?

Vi ser till att du får ersättning för den undersökning, vård och behandling ditt djur behöver vid sjukdom eller olycka.

 • 01

  Ersättning för undersökning, behandling och vård vid sjukdom

 • 02

  Ersättning för undersökning, behandling och vård vid olycksfall

Skulle ditt djur lida av en ärftlig sjukdom eller ha ett fel som utvecklats före försäljning som inte kunnat upptäckas tidigare så ersätter vi behandling och vård av veterinär.

 • 01

  Ersättning för behandling för medfödd eller ärftlig sjukdom, 
samt dolda fel

 • 02

  Ersättning för vård för medfödd eller ärftlig sjukdom, samt dolda fel

Vi ersätter kostnader kopplade till komplikationer vid förlossning när ditt djur inte kan föda på egen hand. Dessutom ersätts kostnader för djurets första kejsarsnitt, i de fall det skulle behövas.

 • 01

  Ersätter kostnader när ditt djur inte kan föda på egen hand

 • 02

  Ersätter kostnader för det första kejsarsnittet

 • 03

  Täcker komplikationer så länge inte djuret inte fött en kull senaste 12 mån

 • 04

  Gäller för honkatt som är minst 10 mån och max 8 år gammal

 • 05

  Gäller för tik som är minst 20 månader och max 10 år gammal

Vid sjukdom eller skada där veterinär rekommenderar kastrering eller sterilisering av ditt djur så ersätts vård och behandling.

 • 01

  Ersätter kastrering & sterilisering vid sjukdom

 • 02

  Ersätter kastrering & sterilisering vid skada

Om ditt djur behöver tandvård och behandling av legitimerad tandläkare eller veterinär.

 • 01

  Tandsjukdomen TR/FORL

 • 02

  Täcker tandfraktur orsakad av olycka

 • 03

  Täcker frakturer på mjölktänder

 • 04

  Ersätter vid korrigering av bettfel

 • 05

  Ersätter vid behov av att dra ut mjölktänder

 • 06

  Ersätter vid vård av tandcysta

Om ditt djur skulle behöva diagnostiska bildundersökningar som ordinerats av veterinär för vidare vård ersätter Hedvig kostnaden.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerad magnetresonans (MR/MRI)

 • 02

  Ersätter kostnader för ordinerad datortomografi (CT)

 • 03

  Ersätter kostnader för flouroskopi

 • 04

  Ersätter kostnader för scintigrafi

I de fall som ditt djur behöver medicin, förbandsmaterial eller annat som ordinerats eller använts vid behandlingstillfället av veterinär.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerad receptföreskriven medicin

 • 02

  Ersätter kostnader för utlämnade läkemedel av veterinär

 • 03

  Ersätter medicin och förbandsmaterial som använts av veterinär vid behandlingstillfället

Skulle ditt djur insjukna eller skadas så svårt att det måste avlivas så ersätter vi kostnader för avlivning utfört av veterinär. Dessutom ersätts merkostnader upp till 
7 000 kr om ditt djur avlider utomlands och transporteras till hemorten.

Ersätter kostnader för kirurgisk korrigering av hud, slemhinnor eller annan kroppsdel som utförs i medicinskt syfte av veterinär.

Kostnadsersättning för medicinskt rehabilitering ordinerad av veterinär i samband med akut skada samt av fastställd sjukdom eller olycksfall.

Om du behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om ditt sjuka eller olycksfallsdrabbade djur ersätts du med ett schablonbelopp utan självrisk.

 • 01

  500 kr i ersättning per påbörjat dygn, upp till 2 000 kr

 • 02

  Ingen självrisk

När det absolut värsta händer så vill vi erbjuda ersättning för sorgbearbetning. Vi kan därför betala ut ett schablonbelopp, helt utan självrisk om ditt djur avlidit pga en olycksskada eller obotlig sjukdom.

 • 01

  Ingen självrisk

 • 02

  Ersättningen är 1 500 kr

Om ditt djur skulle avlida till följd av olycksfallsskada eller sjukdom. Eller om det måste avlivas enligt veterinär. Ersättning lämnas även om djuret blir stulet eller försvinner.

 • 01

  Ersättning upp till 30 000 kr för hund

 • 02

  Ersättning upp till 20 000 kr för katt

 • 03

  Om stulet eller försvunnet djuret inte återfinns inom 30 dagar ges ersättning

 • 04

  Utan självrisk

Försäkringen lämnar ersättning för behandling av cancer strål- eller cellgiftsbehandling i fall där veterinär rekommenderar detta.

Ersättning för medicinskt foder utlämnat av veterinär som inte är receptbelagd men som är ordinerat av en veterinär.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerat medicinskt foder upp till 12 månader

 • Fria veterinärsamtal

  I försäkringen ingår obegränsat antal videosamtal till veterinärer hos FirstVet.

 • Hälsokoll av katt

  En digital hälsokontroll av din katt ingår utan extra kostnad, en gång per år.

 • Ingen bindningstid

  Avsluta din kattförsäkring när som helst. Betala bara fram till uppsägningsdagen.

Våra villkor

Här hittar du försäkringsvillkor och viktiga dokument.

Villkor Djur Premium pdfFörköpsinformation Djur Premium pdfProduktdatablad Djur Premium pdf

Har du en fråga?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår kattförsäkring.

Det innebär att du kan be din veterinär att anmäla skadan direkt till oss och att du själv inte behöver ligga ute med pengar för ett veterinärbesök. Detta sköts mellan Hedvig och veterinärkliniken om besöket sker på en vardag mellan kl. 9-16. Du betalar bara din självrisk, samt eventuell vård som inte täcks av din försäkring, innan du lämnar kliniken. Vissa kliniker kan ta ut en mindre avgift för att erbjuda direktreglering.

Vi försäkrar kattungar från 12 veckors ålder. Det är då de vanligtvis kan lämna sin uppfödare. För att försäkringen ska börja gälla direkt behöver du ett veterinärintyg utan anmärkning, som inte får vara äldre än 7 dagar från att du fick kattungen från sin uppfödare.

Du tecknar din nya kattförsäkring här på webben och anger ditt startdatum, samma dag som din försäkring går ut hos ditt gamla försäkringsbolag. Sedan behöver du meddela ditt gamla försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring.

Det är bra att vara ute i god tid innan din gamla försäkring förnyas, eftersom de flesta försäkringsbolagen har ett års bindningstid. Hos Hedvig har du aldrig någon bindningstid.

Din kattförsäkring hos Hedvig gäller från första dagen om något av följande uppfylls:

 1. Du tecknar försäkringen innan kattungen är 18 veckor gammal och har ett godkänt veterinärintyg utan anmärkning.

 2. Din katt har haft en likvärdig försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan Hedvig. Det vill säga att katten haft ett oavbrutet försäkringsskydd.

 3. Du kan visa att en veterinärbesiktning har utförts utan anmärkningar inom 30 dagar efter att försäkringen startas (för tandsjukdomen TR/FORL gäller specifika regler som du kan läsa mer om i villkoret).

Gör du inget av ovanstående har din katt olycksfallsförsäkring från dag 1, men försäkringen gäller inte för sjukdomar de första 6 månaderna.

Ja, försäkringen täcker så kallade "dolda fel". Det innebär att vi ger ersättning för behandling och vård av sjukdom eller fel som varit okänd innan du tecknade försäkringen hos oss. Det gäller för en medfödd, alternativt ärftlig, sjukdom eller ett fel som har utvecklats tidigare, men som inte har visat sig och därför inte kunnat upptäckas.

Tidigare kända sjukdomar täcks bara om djuret är friskförklarat och om veterinär har konstaterat att djuret är färdigbehandlad från det tidigare besväret.

Hedvig erbjuder tre olika nivåer av kattförsäkring, där du kan välja en fast självrisk på 0 kr, 2.500 kr eller 3.500 kr. Utöver den fasta självrisken har du en rörlig självrisk på 15–25% av vårdkostnaden. Den fasta självrisken betalar du endast en gång per försäkringsår (12 månader), oavsett antal besök hos veterinären.

Våra självrisker

 • Bas: 0 kr eller 3.500 kr fast + 25% rörlig

 • Standard: 0 kr eller 2.500 kr fast + 25% rörlig

 • Premium: 0 kr eller 2.500 kr fast + 15% rörlig

Din fasta självrisk blir alltid 1.000 kr lägre än vad som visas ovan om du först bokar ett digitalt veterinärbesök hos FirstVet och blir remitterad till en klinik. Du kan boka obegränsat antal samtal med FirstVet, helt utan extra kostnad.

Ja, om du har försäkringen Standard eller Premium täcker vi tandvård som krävs till följd av sjukdomen TR/FORL eller tandskada som uppkommit efter en olycka. 

Vår kattförsäkring gäller i alla EU-länder, Norge, Schweiz och Storbritannien i upp till ett år per resa. Den täcker kostnader för djurvård med upp till 5.000 kr per försäkringsår. I försäkringen Standard och Premium ersätts även merkostnader med upp till 7.000 kr om din katt skadas eller blir sjuk och ni inte kan resa hem som planerat. Tänk på att all vård utomlands ska utföras av legitimerad veterinär.

Om du har försäkringen Premium kan du få ersättning på upp till 20 000 kr om din katt försvinner, eller avlider till följd av en skada eller sjukdom. Livförsäkringen gäller om katten inte är äldre än 6 år när du tecknar försäkringen. Du kan också få ersättning på upp till 1.500 kr som stöd för sorgbearbetning.

4.4 av 5

Visar genomsnittet av 181 omdömen från våra kunder. Alla som haft en skada får ett mejl med inbjudan till att lämna omdöme. Läs mer

74%

12%

4%

1%

9%

Mer för dig med katt

Två katter leker med husse på golvet.

Undvik tandbesvär

Läs om vanliga tandsjukdomar och hur du förebygger tandbesvär.

Tandsjukdom hos katt
Katt gömmer sig för att slippa borsta tänderna.

Tandborstning för katter

Så borstar du tänderna på din katt och håller kattens tänder friska.

Borsta kattens tänder

Hantera fästingar

Vad som är bra att tänka på när det kommer till fästingar på katter.

Fästingbett på katt
Katt utan tandsjukdom efter besök hos veterinär.

Smidigt för kattägare

Med både personlig och digital service är det enkelt att använda försäkringen.

Hjälp vid skada

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Fler försäkringar

Green chair in living room
Hemförsäkring

För lägenhet och hus

Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.
Bilförsäkring

Hel–, halv– eller trafikförsäkring

Se ditt pris
Hund med hundförsäkring vid ingången till ett hus
Hundförsäkring

För dig som också har hund

Se ditt pris

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334