Tvärsäkra studenter i en osäker tid – 75% är säkra på att de har valt rätt utbildning

29 augusti 2022

Trasig mobil med hand som gör tummen upp.

Trots oroliga tider har skandinaviska studenter en tydlig och hoppfull bild av sin framtid, det visar en undersökning bland studenter i Skandinavien från försäkringsbolaget Hedvig.

Generation Z är uppväxta i en global högkonjunktur med till synes oändliga möjligheter. Även om omvärldsfaktorer som till exempel klimatkrisen har seglat upp som ett orosmoln så är tron på den egna framtiden hoppfull. 66 procent av unga skandinaver känner sig hoppfulla inför den egna framtiden. Hoppfullhet inför samhällets framtid är desto lägre, endast 33 procent känner att samhället är på rätt väg.

Inför terminsstarten 2022 har Hedvig frågat skandinaver som studerar vid universitet eller högskola hur de ser på valet av utbildning. Den hoppfulla synen på den egna framtiden bekräftas av att hela 75% anser att den utbildning de har valt är rätt för dem. Den främsta anledningen till att man har valt att studera vidare är för att man har en tydlig bild av vad man vill jobba med, något som hela 58% svarar. En femtedel anger att den främsta anledningen är att det känns som ett tryggt val.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd som en webbenkät av Norstat under juni 2022. Svaren kom från 360 personer, i Sverige, Norge och Danmark, som just då studerade vid universitet eller högskola.

Siffrorna gällande hoppfullhet inför framtiden kommer från Hedvigs undersökning “Scandinavian 20 somethings” som genomfördes under sommaren 2021 där 3000 personer deltog.

Om Hedvig

Hedvig är ett svenskt försäkringsbolag för nästa generation, populärt bland studenter. Hedvig lanserades i Sverige 2018 och försäkrar nu 100 000 svenskar genom hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, bilförsäkring och djurförsäkring. Med fantastisk service och ultrasnabb skadehantering är det enkelt att ta sig tillbaka från förlust. Hedvigs tillväxt är 40% organisk, ofta via rekommendation.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com

Visa fler artiklar