Med anledning av inslag i Sveriges Radio

24 april 2024

Med anledning av inslag i Sveriges Radio 24/4 2024 om sexualbrott

Sveriges Radio har idag sänt ett inslag om vad som krävs för att få ersättning från sitt hemförsäkringsbolag vid sexualbrott. Inslaget handlar om huruvida aktsamhetskrav bör tillämpas i dessa fall.

Med anledning av detta inslag önskar Hedvigs skadechef Robert Collin förtydliga följande:

– Vi tycker att det här är en extremt viktig fråga och tar den på stort allvar. Vi har inte i något fall hänvisat till aktsamhetskrav vid ett slutgiltigt besked kopplat till sexualbrott. Vi tar dock till oss av kritiken om otydlighet i villkoren och kommer att förtydliga att aktsamhetskrav aldrig tillämpas vid sexualbrott.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com