Fia Ramströms bästa tips om djurförsäkring

14 september 2023

Fia Ramström står i en trappa med sin hund.

Fia Ramström är Pet Insurance Manager på Hedvig, vilket betyder att hon leder det växande serviceteamet som hjälper våra medlemmar med katt- och hundskador. Fia har lång erfarenhet inom djursjukvård och delar här med sig av sina bästa tips.

Berätta om din bakgrund?

Innan jag hamnade i försäkringsbranschen arbetade jag som djurvårdare nivå 3 på ett djursjukhus i Stockholm. Där hade jag främst hand om de patienter som behövde sova kvar på sjukhuset, både på vård- och intensivvårdsavdelningen. Det var en väldigt lärorik arbetsplats där jag fick se många olika typer av sjukdomar, men också vara en del av patientens tillfrisknande. Några dagar i veckan hade jag hand om det administrativa arbetet, bland annat att se till att rätt kostnader debiterades och att skadeanmälningar skickades direkt till de olika försäkringsbolagen.

Det här ledde mig vidare till rollen som skadereglerare på ett försäkringsbolag med fokus på djurskador, en roll som jag tycker är väldigt rolig! På Hedvig leder jag ett växande team som hanterar djurskador. Idag är vi fyra stycken som är helt dedikerade till allt som rör vår djurförsäkring.

Fia med sin hund på en kullerstensgata.

Vad är viktigt att tänka på när man hanterar skador som rör djur?

Djurförsäkringar skiljer sig mycket från vanliga försäkringar. Det kan jämföras med sjuk- och olycksfallsförsäkringar för människor. När man hanterar den här typen av ärenden är det viktigt att både lyssna på våra medlemmar, men också kunna läsa det medicinska språk som veterinären använder i sin dokumentation. Oftast är det en kombination av veterinärens diagnostik och djurägarens uppgifter som avgör hur vi hanterar en skadeanmälan. Det är därför viktigt att vara nyfiken och kunna läsa det stundtals komplicerade språket som används inom djursjukvård.

Vad ska man tänka på när man har en djurförsäkring?

  • Se till att sätta dig in i vad som gäller kring din försäkring redan från början. På så sätt vet du vad du ska göra om olyckan är framme.

  • Om du är osäker på om du kan få ersättning eller inte kan du alltid be din veterinär att skicka in ett förhandsbesked till ditt försäkringsbolag innan besöket. På så sätt är du förberedd och vet vad du kan förvänta dig i form av ersättning.

  • Hos Hedvig får du gratis tillgång till en digital veterinär som du kan kontakta för rådgivning om något händer. De kan guida dig vidare till en fysisk veterinär och ser till att vi som försäkringsbolag får all information vi behöver.

Visa fler artiklar