Uthyrningsförsäkring via Qasa och Blocket Bostad

Hedvig-appen i mobil

När du hyr ut din semesterbostad genom Qasa och Blocket Bostad ingår en uthyrningsförsäkring hos oss på Hedvig. Vi har tagit fram försäkringen för att du ska kunna känna dig extra trygg under din uthyrningsperiod. Här finns allt du behöver veta om försäkringen.

Extra trygghet när du hyr ut ditt semesterboende

Ett komplement till din ordinarie försäkring

Din vanliga hem- eller fritidsförsäkring täcker inte alla skador under uthyrningen, därför har vi tagit fram denna tilläggsförsäkring som en extra trygghet för dig när du ska hyra ut din bostad.

Din försäkring på ett och samma ställe

Hantera allt som rör din uthyrningsförsäkring direkt i Hedvig-appen. Ställ frågor och få enkel åtkomst till din försäkring och dina villkor.

Digital försäkring. Personlig service

Vi ger dig digital bekvämlighet och hjälp direkt i Hedvig-appen. Du kan snabbt spela in din skadeanmälan, oavsett var du är.

Så kommer du igång

1. Hedvig ingår alltid

Så snart du har fått en bokningsbekräftelse genom Qasa eller Blocket Bostad får du ett mail från Hedvig om din nya försäkring.

2. Ladda ner appen

För att kunna nyttja din försäkring behöver du skaffa Hedvig-appen. Du kan ladda ner den för iPhone eller Android.

3. Logga in

Du loggar in i appen med Bank-ID. Där kan du läsa mer om försäkringen, göra skadeanmälan och ställa frågor.

Matplats i lägenhet med hemförsäkring.

Varför behöver du en uthyrningsförsäkring?

Vid andrahandsuthyrning kan olyckan vara framme. Många hyresvärdar känner inte till att deras prylar och fasta inredning inte alltid täcks av deras eller hyresgästens hemförsäkring. Vi har därför tagit fram den här uthyrningsförsäkringen för korttidsuthyrning som skyddar mot skador som kan uppkomma under uthyrningen.

Vad ingår i uthyrningsförsäkring?

Försäkringen täcker skador upp till 1 miljon och är ett komplement till din ordinarie hem- eller fritidshusförsäkring. Den gäller för onormalt slitage, skada eller förlust av egendom vid uthyrning där egendomens värde minskas eller har gått förlorat.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för den försäkrade (fysisk eller juridisk person), som hyr ut sitt semesterboende med Qasas och Blocket Bostads tjänst för semesterboende, och som är ägare till lösöret samt bostaden och den fasta inredningen. Försäkringen gäller för skador orsakade av dina hyresgäster.

Måste jag ha hemförsäkring?

Ja! Uthyrningsförsäkringen är enbart ett komplement till din vanliga hem- eller fritidshusförsäkring med minst omfattning brand, vatten och inbrott för att täcka andra typer av skador. För att uthyrningsförsäkringen ska gälla behöver du således ha en ordinarie hem- eller fritidshusförsäkring. Om du väljer att skaffa Hedvigs hemförsäkring i samband med din uthyrningsperiod får du dessutom 50% rabatt på dina första tre månader. Försäkringen har ingen bindningstid, vilket kan passa bra vid korttidsuthyrning. Du hittar erbjudandet här

Vad kostar uthyrningsförsäkringen?

Försäkringen ingår när du hyr ut din semesterbostad genom Qasas och Blocket Bostads uthyrningstjänst för semesterboende. Du betalar bara en självrisk på 1000 kr om en skada skulle uppstå och du vill använda försäkringen.

Bra att tänka på

 • Gör en inventarielista innan du hyr ut din bostad. Det här underlättar för dig om det skulle hända något under din uthyrningsperiod.

 • Fotografera eller filma så mycket du kan inför uthyrningsperioden. Allt från köksbord till bokhyllor och golv. Då blir det ännu tydligare hur det såg ut innan uthyrningen.

 • Glöm inte besiktningsprotokoll. Av samma anledning som det är bra att skriva en inventarielista, bör eventuella skador som existerar före uthyrningsperioden skrivas ner och dokumenteras.

Din uthyrningsförsäkring

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan. Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust enligt delarna:

 • Prylar

 • Fast inredning

 • Uppsåtlig skadegörelse

 • Hyresförlust

Försäkringen gäller för den försäkrade (fysisk eller juridisk person), som hyr ut sin bostad med Qasas och Blocket Bostads tjänst för semesterboende, och som är ägare till lösöret samt bostaden och den fasta inredningen.

Med bostad menas hyresrätt, bostadsrätt, ägarbostad samt villa och fritidshus. När vi skriver ”gruppmedlem”, "du", "din" och "dig" i detta villkor är alla personer som omfattas av försäkringen menade.

Försäkringen gäller för skador orsakade av dina hyresgäster.

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid som försäkringen är i kraft. Försäkringen är i kraft under den tid du har en pågående korttidsuthyrning av din bostad via Qasa och Blocket Bostad.

Försäkringen gäller för den bostad som avtalats med Qasa och Blocket Bostad och gäller endast bostäder i Sverige.

För att försäkringen skall gälla krävs att din hyresgäst har en gällande hemförsäkring.

Ersättning lämnas med högst det/de ersättningsbelopp för bostaden, fast inredning och lösöre som anges i ordinarie försäkring.

Dock sammanlagt högst 1 000 000 SEK per skadehändelse oavsett om belopp i ordinarie försäkring är högre. Skulle beloppet på ordinarie försäkring vara lägre än 1 000 000 SEK är det lägre beloppet på ordinarie försäkring den sammanlagt högsta ersättning du kan få.

Självrisken är 1 000 kr vid varje uthyrningstillfälle och betalas av den försäkrade. Om den försäkrade i sin ordinarie försäkring har fått ersättning för skadad/förlorad egendom och betalat en högre självrisk än den som gäller för denna försäkring, ersätts även mellanskillnaden till den försäkrade.

Nedanstående exempel anses räknas som normalt slitage och ersätts inte:

 • Borrhål för uppsättningar av lampor, hyllor, armaturer

 • Små repor i golv eller parkett efter möbler

 • Mindre fettfläckar i kök

 • Röklukt efter tobaksrökning som går bort exempelvis genom att vädra

 • Mindre repor och/eller små sprickor i handfat, WC samt badkar som inte påverkar funktionen

 • Märken på väggar/tapet efter möbler


Du hittar även dina villkor och andra viktiga dokument i Hedvig-appen.

Phone on the windowsill of a house.

Få 50% rabatt på hemförsäkring

Uthyrningsförsäkringen är ett komplement och du behöver en ordinarie hemförsäkring som minst omfattar brand, vatten, inbrott och ansvar. Om du skaffar Hedvigs hemförsäkring som ett komplement till din uthyrningsförsäkring får du 50% rabatt de första 3 månaderna. Alltid utan bindningstid.

Läs mer om erbjudandet