Villkor Hedvig Forever

Referralprogram

Eftersom du har hamnat här är du säkert nyfiken på hur Hedvigs referralprogram fungerar. Här kommer det:

1. När du bjuder in någon till Hedvig får du en rabatt på din månadspremie uppgående till det belopp som framgår i “Bjud in dina vänner”-delen av Hedvigs app. Den du bjuder in får motsvarande rabatt från och med att hens försäkring aktiveras.

2. För att rabatten ska utgå ska mottagaren av ditt tips fullfölja skapandet av sitt konto och den underliggande försäkringen hos Hedvig genom att signera med BankID eller annat signeringssätt som Hedvig accepterar.

3. Som tipsare gäller din månadsrabatt tills vidare, så länge mottagaren av ditt tips fortsätter att ha en aktiv och betald försäkring hos Hedvig.

4. Som mottagare av ett tips gäller din månadsrabatt tills vidare, så länge den som skickade tipset till dig fortsätter att ha en aktiv och betald försäkring hos Hedvig.

5. Rabatten börjar gälla från och med närmast efterföljande månadsbetalningsdatum den månad då din försäkring först aktiveras och ska börja betalas.

6. Förändringar i din månadskostnad som en följd av Hedvigs utgivande av månadsrabatter eller återkallelser av månadsrabatter (på grund av att din kompis avslutar sin försäkring hos Hedvig, eller i övrigt) har ingen koppling till din underliggande riskpremie.

7. Det är förbjudet att marknadsföra sin personliga kod på Hedvigs Trustpilot eller Google Reviews och/eller där det är otydligt vem det är som drar nytta av koden.

8. Genom att använda Hedvigs referralprogram accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Hedvig förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor eller villkoren för referralprogrammet i övrigt, inklusive att avsluta eller pausa det.