Hur sätts priset på en försäkring?

Oavsett vilken försäkring det handlar om så är priset individuellt och påverkas av en mängd olika faktorer.

En försäkring är ett skyddsnät som hjälper dig om något skulle hända. Och behovet av vilken hjälp du kan tänkas behöva varierar från person till person. Därför brukar vi likna prissättning av försäkringar vid ett knytkalas. Om du är en familj på fem tar du med dig mer än om du är en 21-åring som bor själv. Allas bidrag till knytkalaset bildar en gemensam skadepott för utbetalningar.

På Hedvig strävar vi efter att sätta ett så korrekt och rättvist pris som möjligt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du behöver använda din försäkring. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna om prissättning av våra försäkringar.

Vanliga frågor och svar

En mängd olika saker påverkar priset på din hemförsäkring, till exempel antal personer i ditt hushåll, storleken på ditt hem, var du bor och din ålder. Inflationen i samhället är också en faktor som påverkar kostnaderna för ersättning vid en eventuell skada och därmed även priset på din försäkring.

Vi utvärderar årligen våra priser för att se till att ingen tar med sig för mycket eller för lite till knytkalaset, det vill säga den gemensamma potten för utbetalningar av skador. Har du fått ett högre pris så kan det bero på att något har hänt ditt liv under året, eller att inflationen i samhället har påverkat skadekostnaderna och därmed priset på din försäkring.

Vi utvärderar årligen våra priser för att se till att ingen tar med sig för mycket eller för lite till knytkalaset, det vill säga den gemensamma potten för utbetalningar av skador. Har du fått ett lägre pris så beror det på att du beräknas behöva mindre från den gemensamma potten under det kommande året.

Det kan du! Genom Hedvigs värvningsprogram Hedvig Forever kan du sänka din månadskostnad. För varje person som skaffar Hedvig via din personliga Forever-kod sänks både din och din väns månadskostnad med 10 kr. Ni behåller rabatten så länge ni båda är Hedvig-medlemmar. Du hittar din kod i Hedvig-appen. Läs mer om Hedvig Forever.

Otur kan drabba alla, och vi kommer alltid hjälpa dig när du behöver det. Om du var väldigt olycksdrabbad förra året behövde du troligtvis mer från den gemensamma potten för skador än andra medlemmar. I vår årliga översyn av samtliga medlemmars pris beräknar vi hur stort behovet av hjälp kan komma att bli framåt. Om ditt behov beräknas vara högre än tidigare kan det komma att speglas genom ett högre pris.