Svenskar flyttar hemifrån tidigast i Europa – men blir ”vuxna” först 8 år senare

13 oktober 2021

Ungdomar hoppar i luften.

Först med att flytta hemifrån, men sist med att etablera sig i arbetslivet. Blir i genomsnitt vuxna först vid 27 års ålder, men tänker pensionera sig redan vid 66. Det är några av resultaten i rapporten “Scandinavian twenty-somethings” där försäkringsbolaget Hedvig kartlagt 20-30-åringars värderingar och tankar kring att bli vuxen, äga, leva och bo.

Skandinaver flyttar hemifrån tidigast i Europa. Svenskar redan vid 18 års ålder och danskar och norrmän strax därefter. Det visar siffror från Eurostat* och styrks av rapporten “Scandinavian twenty-somethings” som visar att 9 av 10 mellan 20-30 år har flyttat hemifrån. Men även om flytten från föräldrahemmet har ett starkt positivt signalvärde, sex av tio definierar “eget boende” som en del av att “vara vuxen”, så räcker det inte för att anses vara vuxen. Faktum är att det är först vid 26,2 års ålder som svenskar upplever sig som vuxna. I Danmark är åldern för att vara vuxen 26,7 år, och i Norge så sent som 29,3 år. Utöver det egna boendet är det parametrar som att betala räkningar och ha en fast anställning som spelar in.

– Över hälften av våra medlemmar är under 30 år och i rapporten “Scandinavian twenty-somethings” vill vi fokusera på denna grupp. Att flytta hemifrån är den faktor som ger flest vuxenpoäng följt av att betala räkningar – så att teckna en hemförsäkring för första gången verkar med andra ord ett kvitto på att du åtminstone är på väg att vuxen. Samtidigt så tycker många det tråkigt med just försäkringar, något som vi dagligen arbetar med att förändra, säger Akash Patel, analyschef på Hedvig.

Att äga sina saker är viktigt för the Scandinavian twenty-somethings. Bara 1 av 10 föredrar att inte äga sina saker. Huvudskälen för att vilja äga är väldigt lika huvudskälen för att inte vilja äga. Det verkar nämligen inte vara ägandet i sig som är det viktigaste utan framför allt tillgången till saker. Hemmet är viktigt. 7 av 10 svenskar drömmer om att äga sitt eget hem och 8 av 10 sparar regelbundet pengar till ett framtida boende. När det kommer till vad man anser mest betydelsefullt så toppar hemmet listan – följt av besparingar, mobil, husdjur och digitalt innehåll.

Att mobilen och digitalt innehåll är med på topplistan över vad som är mest betydelsefullt är definitivt en generationsfråga. Gen Z har vuxit med internet och smartphones och lever sitt liv lika mycket digitalt som fysiskt. När gränserna mellan det fysiska och digitala suddas ut är det definitivt dags för försäkringsbranschen att tänka om. Och om man vill förändra en gammal bransch så är det givet att göra det tillsammans med den yngre generationen, fortsätter Akash Patel.

För att få en känsla av i vilken ålder arbetslivet drar igång för de flesta används ofta OECD’s internationella beräkningar. De mäter den genomsnittliga examensåldern från universitet och högskolor. I Norge är examensåldern 26 år, i Danmark 27 år och i Sverige 28 år. De är bland de högsta åldrarna i hela Europa. Samtidigt visar Hedvigs rapport att denna generation tror att de kommer att gå i pension runt 66 års ålder. Det blir med andra ord ett ganska kort arbetsliv, särskilt om man sätter det i relation till forskaren Dr. Stuart Kim vid Stanford University som tror att världens första 200-åring redan kan vara född**. Är detta generationen som kommer att vara pensionärer i över 100 år?

Om rapporten “Scandinavian twenty-somethings”

Rapporten “Scandinavian twenty-somethings” har tagits fram av Hedvig tillsammans med Norstat genom en kvantitativ webbenkät under juli 2021. Undersökningen omfattar åldersgruppen 20-30 år och har totalt 3045 svarande i Skandinavien varav 1008 i Sverige, 1010 i Danmark och 1027 i Norge. När det refereras till “Generation Z” är det åldersgruppen 20-30 år som avses.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com

Visa fler artiklar