Hedvigs premievolym ökade med 68% 2023

8 april 2024

Jonas Billberg, CEO på Hedvig

Efter ett händelserikt 2023 har Hedvigs bruttopremievolym ökat med 68% till 275 miljoner kronor. Den för året nya produkten djurförsäkring har bidragit starkt och husdjur är nu Hedvigs näst största segment.

2023 innebar flera stora förändringar för Hedvig, men också många viktiga steg framåt för att fortsätta etablera Hedvig som en försäkringsutmanare att räkna med.

Premievolymen ökade med 68% till 275 miljoner. En starkt bidragande faktor till tillväxten var partnerskapet med den brittiska djursförsäkringsaktören ManyPets. I samband med att ManyPets slutade med nyförsäljning och förnyelse på den svenska marknaden erbjöds kunderna att teckna en försäkring hos Hedvig. Djurförsäkring var i slutet av året Hedvigs nästa största segment efter hemförsäkring, mindre än ett år efter att produkten lanserades.

Hedvig har framgångsrikt arbetat med att effektivisera kärnverksamheten parallellt med att skapa den starka tillväxten. Tack vare detta har det negativa resultatet förbättrats med 34% under året och premieinkomsten har stigit 61% procent till 238 miljoner. Antalet medlemmar ökade under 2023 till närmare 147000.

Riskprocent efter återförsäkring (skadeprocent exklusive skaderegleringskostnader) var 89% för 2023, en försämring från föregående år med 16%, till stor del drivet av ökade skadekostnader kopplat till inflation och avvecklingsförluster på gamla skadeår.

Under året fick Hedvig en ny huvudägare i Adelis Equity och en ny vd i Jonas Billberg som har lång erfarenhet från ledande positioner inom försäkringsbranschen. Han menar att det är viktigt för hela branschen med en utmanare:

– Jag är övertygad om att det är bra för hela branschen med en aktör som utmanar traditionella sätt att se på försäkring, speciellt den digitala aspekten av försäkringsupplevelsen. Samtidigt som Hedvig nu växer in i sin nya fas och arbetar mot lönsamhet ska vi fortsätta driva utvecklingen inom digital service och digital skadehantering för att skapa ett tydligt kundvärde. Hedvig har format en unik position på den svenska försäkringsmarknaden och jag ser fram emot att fortsätta utveckla denna tillsammans med teamet.

Försäkringsbolaget Hedvig redovisar årsresultat för Hedvig-gruppen, bestående av Hedvig AB och dotterbolaget Hedvig Försäkring AB i rapporten “Hedvig-gruppen i siffror 2023”, som finns att ladda ner här.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com

Relaterad media

Jonas Billberg, CEO på Hedvig
Ladda ner