Hedvig och Avy lanserar inflyttningstjänst

3 maj 2021

Avy är en boendeapp som används av fastighetsägare över hela landet för att underlätta kontakten med hyresgäster och boende. Hedvig och Avy har tillsammans utvecklat en inflyttningstjänst som garanterar att nya hyresgäster har en hemförsäkring via Hedvig direkt vid inflyttning.

Hedvig erbjuder hemförsäkring och har genom en helt ny approach till försäkringar snabbt tagit marknadsandelar från de klassiska försäkringsbolagen. Genom ett stort fokus på snabb och smidig service, både via digitala lösningar och personlig service, är målet att skapa en försäkring man längtar efter att använda.

Avy och Hedvig inledde ett samarbete sommaren 2020 med en inbyggd försäkringslösning i boendeappen där tusentals användare enkelt kunde skaffa och hantera sin hemförsäkring. Nu breddas partnerskapet ytterligare då Avy blir en associerad försäkringsförmedlare till Hedvig och därmed kan lansera en inflyttningstjänst som automatiskt ger alla nya hyresgäster hemförsäkring i en månad vid signering av hyreskontrakt. En försäkring utan bindnings- eller uppsägningstid som hyresgäster enkelt hanterar i boendeappen.

– Den här tjänsten gör att vi kan nå ut till och hjälpa hundratusentals fler boende till en bättre hemförsäkring. Idag är i genomsnitt 10% av alla hyresgäster på den svenska marknaden oförsäkrade och i vissa områden ser vi en så hög siffra som 50%. Det är en enorm osäkerhet för såväl boende som fastighetsägare. Att dessutom kunna adressera detta problem med Avy, som utgår från samma värderingar kring service och upplevelse som oss, känns väldigt kul, säger Sofia Olsson Alvebro, Partner Development Manager på Hedvig.

– Detta är ett väldigt viktigt steg i vårt partnerskap med Hedvig och gör stor skillnad för våra kunder och deras hyresgäster som båda lider av oförsäkrade hem. Många fastighetsägare har tidigare erbjudit försäkring till sina hyresgäster men efter att den nya lagen om försäkringsdistribution (IDD) trädde i kraft har det inte varit möjligt. Nu löser vi det problemet och gör det enklare än någonsin att erbjuda förmånliga hemförsäkringar till boende utan att fastighetsägarna behöver tänka på regelverk kring försäkringsdistribution, säger Petter Arvidsson, COO på Avy.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com