Kartläggning: Hedvig enda försäkringsbolag som inte kräver polisanmälan av cykelstölder

18 juni 2021

Cykel står parkerad vid stängsel.

Coronapandemin har bidragit till en cykelboom där allt fler cyklar för att undvika kollektivtrafiken av smittspridningsskäl. Med fler cyklar i omlopp har även cykelstölderna ökat, en typ av stöld vars uppklaringsandel ligger strax över 0 procent. Trots detta kräver alla stora försäkringsbolag en polisanmälan för att man ska kunna få hjälp och ersättning. Försäkringsbolaget Hedvig har slopat kravet på polisanmälan för att fler ska kunna få hjälp snabbare.

Under 2020 ökade antalet cykelstölder i Sverige med tio procent jämfört med året innan. Och tidiga siffror för 2021 visar att ökningen fortsätter. Samtidigt visar statistik från BRÅ att endast strax över 0 procent av alla cykelstölder klaras upp. Tillvägagångssättet för att få hjälp av sitt försäkringsbolag har dock sett likadant ut under en längre tid. En ny kartläggning som försäkringsbolaget Hedvig genomfört visar att alla stora försäkringsbolag kräver att du visar upp att du gjort en polisanmälan, och utöver det kräver de flesta dessutom att du ska visa upp ett kvitto. I vissa fall kan till och med ett foto på cykeln krävas – något det inte alls är säkert att man har. Flera av bolagen vill också se bevis på att du haft ett godkänt lås.

- Att kräva en polisanmälan, trots att i princip inga cykelstölder klaras upp, är ett sätt för traditionella bolag att försvåra för människor att få hjälp. I grunden handlar det om att man vill se att människor talar sanning. Att inte ha något krav på polisanmälan är ett sätt för oss att visa att vi litar på våra medlemmar och därigenom kunna hjälpa dem snabbare, säger Lucas Carlsén, vd och medgrundare, Hedvig.

Under årets första fem månader har antalet cykelärenden bland Hedvigs medlemmar ökat med 77 procent jämfört med samma period förra året. Närmare 60 procent av Hedvigs kunder är under 30 och många bor i storstäder. Snittiden för att få hjälp efter en cykelstöld är 30 minuter hos Hedvig, att jämföra med upp till en vecka hos andra försäkringsbolag

- Vi tycker det är bra att göra en polisanmälan, då det kan öka chansen att få tillbaka sin cykel. Men vi tycker inte det är rimligt av försäkringsbolag att kräva en polisanmälan för en typ av stöld med så låg uppklarningsgrad. Genom att göra det enklare att få hjälp vill vi se till att så många som möjligt kan cykla vidare utan att fastna i utdragna försäkringsärenden när tjuven har varit framme, fortsätter Lucas Carlsén.

Kartläggning av försäkringsbolagens krav:

  • Dina försäkringar: Polisanmälan och inköpshandlingar krävs.

  • Folksam: Polisanmälan krävs samt bevis på inköp såsom kvitto, kontoutdrag eller annat.

  • Ica försäkringar: Polisanmälan krävs, samt krav på styrkande för att man köpt cykeln genom kvitto, kontoutdrag, orderbekräftelse eller garantibevis. Utöver det krävs också bild på cykeln.

  • If: Polisanmälan krävs samt samt kvitto och uppgifter om cykeln såsom märke och modell, inköpsdatum och inköpspris.

  • Länsförsäkringar: Polisanmälan krävs samt kvitto, garantibevis samt uppgifter om cykelmodell och vad en likvärdig cykel kostar idag.

  • Moderna: Polisanmälan samt inköpshandlingar (kvitto) krävs.

  • Trygghansa: Polisanmälan krävs samt inköpshandlingar.

  • Hedvig: Polisanmälan krävs inte. Inköpshandlingar behövs i vissa fall.


Kartläggningen bygger på en genomgång av respektive försäkringsbolags hemsidor.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com

Visa fler artiklar