9 av 10 unga vuxna i Sverige har flyttat hemifrån – medan fler danskar och norrmän bor kvar

9 september 2021

Att äga sitt eget boende är den vanligaste boendedrömmen bland svenskar mellan 20-30 år. Därför boendesparar 8 av 10 regelbundet. Att spara till ett framtida boende är också den främsta anledningen till om man väntar med att flytta hemifrån. Danskarna och norrmännen bor däremot i högre utsträckning kvar i föräldrahemmet för att slippa ansvar.

En ny skandinavisk studie av “Generation Z”, som Norstat genomfört på uppdrag av försäkringsbolaget Hedvig, visar att 8 av 10 svenskar mellan 20-30 år boendesparar regelbundet. För det är just att äga sitt eget boende som är den högsta boendedrömmen. Och allra helst vill de ha ett boende som ligger vid havet eller på landet. Men när det kommer till drömboende så finns det vissa skillnader mellan kvinnor och män, där unga män i högre utsträckning vill ha ett påkostat hem med smart teknik, och unga kvinnor i högre grad vill ha ett miljösmart boende.

Önskan om att äga ett boende på landet har kanske med bostadsbristen i de större städerna att göra – 1 av 4 unga vuxna boende i storstad har nämligen haft fler än fem boenden sedan de flyttade hemifrån. Bland de som bor på mindre orter är det vanligaste istället att man haft två boenden sedan man flyttade från sina föräldrar.

Hedvig rekommenderar att behålla sin hemförsäkring vid flytt. Då är dina ägodelar försäkrade under hela flytten, samt på din gamla adress i 30 dagar efter flytten.

– Många unga svenskar som valt att bo i en större stad har fått erfara hur svårt det kan vara att få tag på ett permanent boende och var fjärde person har flyttat fler än fem gånger. Det kan alltså motsvara så mycket som minst en gång vartannat år eller flera gånger per år. Vi tycker det är viktigt att anpassa sig till den verklighet som våra medlemmar lever i och och göra livet så enkelt som möjligt för dem. Ett exempel på det är att ett en adressändring i vår app bara tar några sekunder, säger Akash Patel, analyschef på Hedvig.

9 av 10 svenskar mellan 20-30 år har idag flyttat hemifrån och siffran är densamma för våra skandinaviska grannländer. Men medan hälften av alla svenskar som bor kvar hemma gör det för att kunna spara pengar för att köpa ett eget boende i framtiden så bor nästan hälften av danskarna och norrmännen kvar hemma för att det är smidigt att få hjälp med mat, tvätt och räkningar.

– Skillnaderna i hur bostadsmarknaden fungerar i de olika skandinaviska länderna påverkar såklart unga vuxnas attityd till sitt egna boende och sparande. I Danmark där det finns fler hyresrätter ser vi också en mer avslappnad inställning där man snarare bor hemma för att slippa diska, jämfört med Sverige där den främsta anledningen till att bo hemma är för att spara ihop pengar till att kunna köpa sin egen bostad, fortsätter Akash Patel.

Hur unga vuxna bor ser relativt lika ut i de skandinaviska länderna med ett stort undantag. Danskar bor i nästan dubbelt så hög utsträckning som övriga i hyresrätter och har haft färre boenden sedan de flyttade hemifrån. Tillgången till hyresrätter i Danmark präglar också danskarnas attityd till boende överlag och de förknippar drömboenden i högre grad med att bo i stan och i lägre grad med ägande än vad norrmän och svenskar gör.

Så ser unga vuxnas i Sverige drömboende ut:

 • Äger i någon form 70%

 • Ligger vid havet 47%

 • Ligger på landet 35%

 • Lyxigt/påkostat 31%

 • Intelligent hem (ex. smart teknik) 31%

 • Miljösmart boende 26%

 • Ligger i stan 23%

 • Självförsörjande boende 22%

 • Ligger i skogen 16%

 • Bondgård 8%

 • Compact living (t ex. tinyhouse, husvagn, van) 4%

 • Hyr/lånar i någon form 3%

 • Husbåt/båt 3%

 • Kollektivboende 2%

 • Generationsboende (bo med äldre/yngre släktingar) 2%

 • Analogt/nedkopplat 2%

Om undersökningen

På uppdrag av Hedvig har Norstat under juli 2021 genomfört en kvantitativ webbenkät med totalt 3045 svarande i Skandinavien (Danmark 1010 st, Norge 1027 st, Sverige 1008 st) i ålder 20-30 år.

Presskontakt

Désirée Maurd, pressansvarig på Hedvig

Désirée Maurd

Communications Director
desiree@hedvig.com