• Forsikringer
 • Hvorfor Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjelp
 • NoEn
 • Få et prisforslag
  Få et prisforslag

  Hvordan Hedvig behandler din persondata

  Personvernpolicy

  Hei! Dette er vår personvernpolicy. Den forteller deg hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, og hvorfor vi gjør det. Policyn gjelder da vi, altså Hedvig AB, org. nr. 559093-0334, med registrert adresse Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, Sverige (Heretter ”vi” eller ”Hedvig”) tilbyr forsikringstjenester til deg gjennom appen vår og på nettet. Når du bruker tjenesten og interagerer med oss deler du samtidig personopplysninger med oss. Vi bruker den informasjonen for å kunne tilby deg forsikring, men også for å tilpasse tilbudene våre til deg og for å utvikle og forbedre produktene og servicen vår.

  Når vi sier persondata mener vi informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives deg som person. For oss er det viktig at det er tydelig for deg hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den. Derfor inneholder denne policyen detaljert informasjon om alt som er relatert til behandlingen av personopplysningene dine. Vi behandler all persondata i samsvar med personvernforordningen, General Data Protection Regulation, (også kalt GDPR), annen gjeldende lovgivning og forskrifter fra ulike myndigheter. Alle oppdateringer angående behandling av persondata vil bli kunngjort på nettsiden vår.

  Ditt personvern er viktig for oss. Derfor gjør vi vårt ytterste for å beskytte informasjon om deg og håndtere informasjonen raskt og nøye. Vi krypterer alle sensitive data.

  Personopplysninger vi samler inn

  Hvilke personopplysninger vi samler inn kommer an på hvilken relasjon vi har til deg. Under følger eksempel på informasjon vi kan komme til å behandle. Informasjonen trenger ikke nødvendigvis gjelde deg, men er eksempel på informasjonstyper vi kan behandle om våre brukere.

  ALLMENN INFORMASJON

  Allmenn informasjon samles inn for å identifisere deg som eksisterende eller potensiell kunde, for å gi deg bedre service gjennom Hedvigs kommunikasjonskanaler, for å kunne kommunisere med deg og for å kunne håndtere ulike typer av betalinger (for eksempel utbetaling av erstatning ved en eventuell skade).

  Personligopplysninger du deler med oss

  Navn, kontaktinformasjon, familiestatus, fødselsdato, ansettelse, arbeidsgiver og markedsføringspreferenser.

  Personnummer og offentlige opplysninger

  Personnummer, førerkortinformasjon og folkeregistrert adresse.

  Finansiell informasjon og kontoinformasjon

  Bankkontonummer, betalingskortnummer, kontoinformasjon og annen betalingsinformasjon. Vi samler også inn kreditthistorie og kredittverdighet, inntektsopplysninger og andre økonomiske opplysninger.

  FORSIKRINGSINFORMASJON

  Vi samler inn forsikringsinformasjon (samt skadeinformasjon) for å inngå forsikringsavtaler og for å regulere skademeldinger. Vi eller våre samarbeidspartnere kan for eksempel behøve opplysninger om den eiendommen som forsikringen gjelder eller journalopplysninger for å få informasjon om du har blitt syk eller skadet i en ulykke utenlands. Her lister vi flere eksempler på opplysninger som samles inn.

  Bygningsopplysninger

  Adresse og bygningsdetaljer, bygningstype og bygningens egenskaper, bygningens skikk, bygningens alder og tilbehør, hvem som bor der (også eventuelle leietakere), alarm og lås.

  Reiseinformasjon

  Hotellreservasjoner, billettopplysninger, reiseinformasjon.

  Skadehistorikk

  Tidligere skadehistorikk hos Hedvig

  Skadeopplysninger fra andre forsikringsselskap

  Informasjon fra felles skaderegister / kravregister (FOSS og GSR)

  SENSITIV INFORMASJON

  Foruten allmenn informasjon kan vi også komme til å samle inn viss sensitiv informasjon om deg. Under ser du eksempel på den typen informasjon.

  Helseopplysninger

  Informasjon i forbindelse med sykdom og ulykke utenlands, informasjon om tidligere og nåværende helsetilstand, skader, funksjonshemminger, gjennomførte og planlagte medisinske behandlinger og undersøkelser, graviditet og resepter.

  Rettsforhandlinger og informasjon om forbrytelser

  Informasjon om rettslige prosesser som angår deg som følge av et straffbart forhold, for eksempel overgrepsskader og erstatningsansvar. Vi samler også nødvendig informasjon for å forhindre hvitvasking og forsikringssvindel og for å undersøke visse vanskelige forsikringssaker.

  ANNET

  Foruten allmenn og sensitiv informasjon ser du under eksempel på andre personopplysninger som Hedvig behandler.

  Telefonsamtaler og lydinnspillinger

  Vi spiller inn telefonsamtaler mellom deg og våre ansatte, samt analyserer og hører på lydinnspillinger som du har lagt til i appen.

  Bilder og videoinnspillinger

  Vi ser på og analyserer bilder og videoinnspillinger som kan påvirke forsikringsærender, som du har lastet opp i appen eller sendt oss.

  Din kontakt med oss

  Chattmeldinger, e-post og annen kommunikasjon

  Informasjon fra sosiale medier

  Informasjon publisert i sosiale medier

  Informasjon fra eksterne kilder

  For å komplettere og holde den informasjonen som du har gitt oss aktuell innhenter vi kompletterende informasjon fra eksterne kilder, så som offentlig tilgjengelig informasjon, kommersiellt tilgjengelige kilder og informasjon fra våre samarbeidspartnerne.

  Hvordan vi samler inn personopplysninger om deg

  Vi samler inn opplysninger om deg fra ulike kilder avhenging av vår relasjon. Under lister vi ulike eksempel på data vi kan komme til å samle inn.

  PERSONLIGE DATA

  Direkte fra deg eller den som er hovedforsikringstaker

  Vi kan hente inn opplysninger fra deg når du interagerer med oss via ulike kommunikasjonskanaler (for eksempel nettsiden vår eller appen vår) og viser interesse for kjøp av forsikring, kjøper forsikring eller melder en skade.

  Bruker av appen vår, nettsiden og informasjon publisert i sosiale medier

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) når du bruker appen vår og besøker nettsiden vår. Disse er viktige for å optimere opplevelsen din og for bruken av de tjenestene som vi tilbyr deg. Les mer om informasjonskapsler på www.hedvig.com/legal

  Direkte fra våre samarbeidspartners, andre forsikringsselskap, myndigheter og institusjoner

  For å utrede og behandle skademeldinger samt å forbedre brukeropplevelsen kan vi innhente opplysninger fra ulike samarbeidspartnere, omsorgsgivere, andre banker og forsikringsselskap, politiet, folkeregisteret, ligningsregisteret, brønnøysundregistrene, eiendomsregisteret, trafikkforsikringsforeningens felles register (TFF Auto),Kredittforetak, banker, Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF), det sentrale motorvognregisteret og andre myndigheter og institusjoner. Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde.

  Registre hos myndigheter, forsikringsgivere og andre eksterne parter

  Vi kan innhente opplysninger om eiendommen du har fra tilgjengelige registre.

  Hvordan vi bruker personopplysningene dine

  Vi bruker personopplysninger for å bedrive og tilby den best mulige tjenesten for deg og våre andre kunder. Under er ulike bruksområder for de personopplysningene vi behandler.

  PERSONLIGE DATA

  Formidling og administrasjon av forsikring

  Vi må behandle personopplysninger for å kunne formidle forsikringsavtaler til deg, og for å kunne administrere avtalen(/e). Informasjonen brukes for at vi skal kunne gi deg en korrekt pris i forhold til din risikoprofil og for å se til at forsikringen din har rett omfang. Vi bruker også opplysningene for administrasjon og for å tilby deg tjenester som har tilknytning til forsikringen din og forholdet ditt til Hedvig.

  Forsikringspartner

  Vi kan komme til å sammenstille og levere ut personopplysninger til forsikringsgiveren vår.

  Skaderegulering

  Vi bruker personopplysninger for å kunne gjennomføre skadeoppgjøret og bekrefte juridiske krav.

  Håndtere relasjonen vår

  Vi bruker personopplysninger for å identifisere deg som bruker, kommunisere med deg i kanalene våre samt kunne tilby deg relevant informasjon

  Tilbud av tjenester fra partners

  Vi bruker personopplysningene dine for at samarbeidspartnerne våre skal kunne tilby deg tjenester som er relatert til vår forsikring.

  Verksamhetsutveckling

  Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, röstinspelningar, bilder och videoinspelningar för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster och genomföra marknadsundersökningar och andra analyser.

  Forretningsutvikling

  Vi bruker persondata, for eksempel opptak av telefonsamtaler, innspilling av beskjeder, bilder og videoinnspillinger for å utvikle selskapet vårt, produktene og tjenestene våre og gjennomføre markedsundersøkelser og andre analyser.

  Utredning och penningtvätt

  Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Vi använder också personuppgifter för att och hantera andra kommersiella risker.

  Markedsføring

  Vi samler inn og analyserer persondata, som hvordan våre brukere bruker appen vår og navigerer på nettsiden vår (inkludert geobasert informasjon) for å kunne sende tilbud og forsikring og annen nyttig informasjon tilpasset deg. Du kan komme til å få forsikringstilbud som vi bedømmer som interessante og relevante for deg. Vi selger aldri informasjon om deg til noen utenforstående tredjepart.

  Etterforskning og hvitvasking av penger

  Vi bruker persondata for å motvirke hvitvasking av penger og terrorfinansiering samt for å forebygge, etterforske og avverge bedragerier. Vi bruker også personopplysninger for å håndtere andre kommersielle risikoer.

  Myndighetsrapportering

  Vi bruker persondata for å fullføre våre plikter i følge gjeldende lov og for å på forespørsel kunne svare myndigheter når de har rett til å ta del av opplysninger i henhold til loven.

  Utarbeidelse av statistikk

  Vi bruker persondata for å ta fram statistisk underlag for våre risikovurderinger og forsikringsprodukter.

  Juridiske grunner for behandlingen

  Avhengig av formålet og typen informasjon, behandler vi personopplysninger med støtte i en eller flere av følgende juridiske grunner:

  PERSONLIGE DATA

  • Behandlingen er nødvendig for å inngå en avtale der en person er part, eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra vedkommende før en slik avtale inngås. Det kan f.eks. inkludere informasjon om forsikringstaker, andre forsikrede, den forsikrede eiendommen og risikoen knyttet til forsikringen, samt informasjon som er nødvendig for å bestemme retten til forsikringsutbetaling.

  • Du kan ha gitt oss samtykke til at personopplysningene dine får behandles for visse formål. Du har i så fall når som helst rett til å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekningen av samtykket kommer imidlertid ikke til å påvirke samtykket bakover i tid. Observer at en tilbaketrekning av samtykke kan påvirke retten til forsikring eller erstatning.

  • Behandlingen er nødvendig for formål som gjelder Hedvig eller en tredje parts legitime interesser under forutsetning av at ditt personvern er tilstrekkelig beskyttet. Dette grunnlaget gjelder behandling som tar sikte på å motvirke svindel, for direkte markedsføring, for å opprettholde og utvikle sikkerheten i Hedvigs system eller når det er nødvendig for samarbeidet med våre partnere.

  • Behandlingen er nødvendig for å beskytte interesser som er av grunnleggende betydning for deg eller for en annen fysisk person, for eksempel når vi deler informasjon med et sykehus for at de skal kunne hjelpe deg ved en eventuell skade på reise.

  • Behandlingen er nødvendig for å fastsette, håndheve eller forsvare juridiske krav, for eksempel for å fastsette din rett til å tegne en viss forsikring eller for å fastsette retten til forsikringserstatning. Behandlingen er nødvendig for å fullbyrde den juridiske plikten vi har.

  Automatiske beslutninger og profilering

  I Hedvig kan vi ta beslutninger automatisk, det vil si uten menneskelig påvirkning. Det handler for eksempel om automatisk prissetting, risikoanalyse og utbetaling av erstatning. Gjennom å automatisere disse prosessene kan vi tilby deg som bruker raskere og bedre hjelp.

  Skaderegulering

  Vi bruker automatiske beslutninger som en viktig del av skaderegulering. Avgjørelsene baseres på den informasjonen du gir oss, og analyseres opp mot forsikringsvilkårene dine. Beslutningene kan inkludere rett til forsikringsutbetalning så vel som størrelsen på forsikringsutbetalingen. Om du ikke er fornøyd med en beslutning kan du alltid kontakte oss.

  Onboardingprosessen

  Vi bruker automatiserte beslutninger som en del av onboadingsprosessen i appen. Med onboarding mener vi når du skriver deg inn som forsikringstaker hos oss. Automatiserte beslutninger baseres på informasjonen som er gjort tilgjengelig for oss, enten av deg eller eksterne datakilder, og systemene våre beregner deretter prisen på forsikringen. Automatisk premieberegning forekommer for alle forsikringene våre.

  Når du kjøper en forsikring fra Hedvig foretar vi en kredittsjekk. Den er basert på data fra en tredjepart. I forbindelse med eventuelle betalingsanmerkninger kan vi kreve forskuddsbetaling før vi setter forsikringen i kraft. Ved kjøp i vår nettbutikk vil avgjørelsen være automatisert, og du vil i aktuelle tilfeller bli henvist til vår kundeservice for videre hjelp med kjøp og betaling.

  Direktemarkedsføring

  Vi bruker profilering for å gi deg den informasjonen som vi tror er mest relevant for deg og for å unngå at du får informasjon du ikke vil ha.

  Sikkerhet og sletting av data

  Vi gjør vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine. All persondata krypteres. Personopplysningene dine lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet vi lagret dem for, eller så lenge det eventuellt kreves av gjeldende lov. Du har rett til å når som helst be om at opplysningene dine slettes. Vi gjennomfører tekniske, juridiske og organisatoriske sikkerhetstiltak til enhver tid for å beskytte personopplysningene dine. Om noen annen part utenfor Hedvig behandler persondata for oss, er vi ansvarlige for at det utføres rett og i henhold til personvernforordningen og gjeldende juridiske bestemmelser.

  PERSONLIGE DATA

  Hvordan vi deler personopplysninger Vi sekretessklassifiserer informasjon om alle kundene våre, og krypterer all sensitiv informasjon. I visse fall kan vi overføre persondata til andre parter, men bare når det fins juridisk støtte for en slik overføring eller når alle berørte individer har gitt sitt samtykke til dette. Eventuell tredjeparts behandling av persondata klassifiseres ikke som en slik overføring, men anses å skje innom rammen for vår kontroll. Avhenging av forsikringen og personopplysningenes art kan personopplysningene dine komme til å overføres eller behandles av:

  • Banker og finansselskap, eksempelvis ved administrasjon av betalinger

  • Partnere innom reparasjon og skadebesiktning så som bygningsentreprenører og skadeeksperter, til hvilke informasjon om hva forsikringen omfatter og kontaktdetaljer kan komme til å deles om det er nødvendig for å besikte eller regulere en skade

  • Sykehus og lignende aktører - ved sykdoms- og ulykkesfall utenlands kan vi eller våre samarbeidspartnere komme til å dele opplysningene dine med sykehus og lignende aktører.

  • Andre forsikringsselskap - vi gir informasjon til andre forsikringsselskap når det er nødvendig for å kunne regulere en skade, eller for å kunne kreve regress fra et sådant forsikringsselskap.

  • Myndigheter og nemnder - vi gir opplysninger til myndigheter og nemnder når vi juridisk plikter å dele sådan informasjon, eller når vi behøver det for å kunne ivareta våre interesser i en juridisk prosess.

  • Tjenesteleverandører - vi kan også komme til å dele personopplysningene dine med andre tjenesteleverandører innom rammen for vår skaderegulering

  • IT-leverandører - vi kan komme til å bruke visse spesialistleverandører for å utføre analyse, vedlikehold og utvikling av vårt IT-system

  • GSR - gjennom forsikringsgiveren vår har vi tilgang til et felles skaderegister for forsikringsbransjen: GSR. Dette registeret inneholder visse opplysninger om skademeldinger og opplysninger om hvem som stilte forsikringskravet, og brukes kun i forbindelse med skaderegulering. Det betyr at vi kan avdekke om du tidligere har meldt skader hos andre forsikringsselskap. Formålet med GSR er å gi forsikringsselskap et underlag for å identifisere uklare forsikringsfall. Ved å gjøre dette kan forsikringsselskapene motvirke utbetaling av erstatning som baseres på uriktige opplysninger. Opplysningene kan også brukes anonymt for statistiske formål. Persondataansvarlig for GSR er Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm, Sverige.

  • FOSS - gjennom forsikringsgiveren vår har vi tilgang til et felles skaderegister for forsikringsbransjen, Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Dette registeret inneholder visse opplysninger om skademeldinger og opplysninger om hvem som stilte forsikringskrav, og brukes kun i forbindelse med skaderegulering. Det betyr at vi kan avdekke om du tidligere har meldt skader hos andre forsikringsselskap. Formålet med FOSS er å redusere omfanget av forsikringssvindel. Ved å bruke FOSS kan forsikringsselskap motvirke utbetaling av erstatning som baseres på uriktige opplysninger. Opplysningene kan også brukes anonymt for statistiske formål. Persondataansvarlig for FOSS er Finans Norge Forsikringsdrift ved administrerende direktør Geir Trulserud, Postboks 2473, 0202 Oslo. Se https://www.finansnorge.no/footer-innhold/personvernerklaring/foss---personvernerklaring/ for mer informasjon om opplysninger som forekommer i registeret.

  Overføring av opplysninger til organisasjoner utenfor EØS

  Personopplysningene dine lagres i EØS og EU. På grunn av globaliseringen og den tekniske utviklingen kan vi i begrenset omfang komme til å overføre eller tillate tilgang til opplysninger til en organisasjon utenfor EU eller EØS.

  Vi gjør vårt ytterste for å beskytte din persondata gjennom å håndtere informasjonen om deg forsiktig. Vi utfører passende og nødvendige sikkerhetstiltak som er på høyde med det kravene tilsier i EØS og EU, om vi samarbeider med eksempelvis skytjenesteleverandører med virksomhet i USA. All slik overføring skjer i henhold til bestemmelsene i personvernforordningen og med vår garanti for ditt personvern.

  Rettigheter og din tilgang til din persondata

  For oss er det viktig at vi alltid håndterer personopplysningene på et lovlig, transparent og åpen måte, og slik at opplysningene om deg er korrekte og aktuelle. Du kan se en viss informasjon om deg i din profil i appen. Om du ønsker mer informasjon er det bare å bestille en kopi av de personopplysningene vi har om deg ved å sende en e-post til help@hedvig.com. Du har også rett til å få nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles. Før du får tilgang til informasjonen kommer vi til å kontrollere identiteten din for å forsikre oss om at informasjon om deg ikke kommer på avveie. Du har alltid rett til å begjære en rettelse eller sletting av informasjon som du synes er feil. Du har også alltid rett til å be om at persondataen din slettes, om det ikke finns juridisk grunn for vår håndtering av informasjonen. Du kan også i visse fall kreve at behandlingen av din persondata begrenses. En viss informasjon kan være unntatt fra din rett til å slette, i følge gjeldende rett. På din begjæring kan en kopi av de persondata som du har gitt oss overføres av oss direkte til et annet selskap om det er teknisk mulig. Du har også rett til å vende deg til oss med en innvending om å få behandlingen av persondataen din etterprøvd.

  Hvem du kan kontakte

  Hedvig er personopplysningsansvarlig og har ansvar for at personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lover og regler. Hedvig har også utsett et personvernombud, se under. Du har rett til, i følge gjeldende lov, å be om tilgang til og rettelse eller sletting av persondata som omhandler deg, å be om begrensing av persondatabehandling som omhandler deg, og å innvende mot persondatabehandling og dataportabilitet. Dette har du rett til uten kostnad. Ved ugrunnede eller urimelige forespørsler (for eksempel at slike forespørsler forekommer veldig ofte) får Hedvig ta betalt i form av en administrativ avgift. Du kommer i så fall til å orienteres om dette på forhånd. Hvis du har noen spørsmål i forhold til hvordan vi behandler personopplysningene dine, kontakt oss!

  Du kan enten sende en e-post direkte til supporten vår på help@hedvig.com eller kontakte personvernombudet på dataskyddsombud@hedvig.com.

  Om du vil skrive et brev går det så klart også bra. Send det i så fall til:

  Hedvig AB
  Dataskyddsombudet
  Malmskillnadsgatan 32
  SE-111 51 Stockholm


  Skulle du etter kontakten med oss være misfornøyd kan du vende deg til Datatilsynet i Norge eller Datainspektionen i Sverige som er tilsynsmyndighet for persondatabehandling, der du kan opprette en klage. Datatilsynet, Postboks 458, 0105 Oslo og www.datatilsynet.no Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige og www.datainspektionen.se.