• Om Hedvig
 • Community
 • Forsikringer
 • Ung & Student
 • FAQ
 • NoEn
 • Se hva din pris blir
  Se hva din pris blir

  Livsforsikring

  En livsforsikring er en avtale med et forsikringsselskap. I bytte mot premiebetalinger gir forsikringsselskapet en engangsutbetaling, såkalt dødsytelse, til mottakeren ved forsikringstakerens død. Livsforsikring velges vanligvis basert på eierens behov og mål.

  Livsforsikring gir generelt beskyttelse i en viss periode, mens permanent forsikring, for eksempel full og universell levetid, gir livsdekning. I dag tilbyr Hedvig ikke livsforsikring.

  Hedvig - Gjør forsikring enkel