• Om Hedvig
 • Community
 • Forsikringer
 • Ung & Student
 • FAQ
 • NoEn
 • Se hva din pris blir
  Se hva din pris blir

  Forsikringskrav

  Et forsikringskrav er en formell anmodning fra forsikringstaker til forsikringsselskap om erstatning eller kompensasjon for et tap eller en hendelse som dekkes av forsikringen.

  Forsikringsselskapet validerer kravet (eller avviser). Dersom godkjent, vil forsikringsselskapet utstede betaling til forsikringstaker eller en godkjent aktør på vegne av forsikringstakeren. Hedvigs forsikringskrav er enkelt å gjennomføre i appen ved å spille inn en muntlig fremstilling av hva som har skjedd.

  Hedvig - Gjør forsikring enkel