• Om Hedvig
 • Community
 • Forsikringer
 • Ung & Student
 • FAQ
 • NoEn
 • Se hva din pris blir
  Se hva din pris blir

  Derivat

  Derivat er en fellesbetegnelse på finansielle produkter basert på en underliggende eiendel. Vanlige eksempler er terminer, opsjoner, warranter og swap-kontrakter.

  Det som kjennetegner derivater er at verdien ofte endres raskere sammenliknet med tradisjonelle verdipapirer. Eiendeler som kan være knyttet til derivater inkluderer aksjer, obligasjoner, råvarer og valutaer.

  Hedvig - Gjør forsikring enkel