• Om Hedvig
 • Community
 • Forsikringer
 • Ung & Student
 • FAQ
 • NoEn
 • Se hva din pris blir
  Se hva din pris blir

  Combined Ratio

  Combined Ratio beregnes i all hovedsak ved summere tapsandel og kostnadsandel. Tapsandelen beregnes ved å dele de totale tapene med de innsamlede forsikringspremiene. Jo lavere andel, jo mer lønnsomt er forsikringsselskapet og omvendt.

  Hedvig - Gjør forsikring enkel