• Forsikringer
  • Hvorfor Hedvig
  • Hedvig-appen
  • Hjelp
  • NoEn
  • Aktuar

    En aktuar er ansatt av forsikringsselskaper for å foreta statistiske beregninger, eksempelvis hvor stor risikoen er for enkelte mennesker, geografiske områder og tidsperioder.

    Hedvig - Gjør forsikring enkel