Få gratis prisförslag
  • Hemförsäkring
  • Skydd & villkor
  • Hedvig Zero
  • Om Hedvig
  • Få gratis prisförslag

Reseskyddet

Reseskyddet är inkluderat i skyddet för dig och din familj i Hedvigs hemförsäkring.

Få gratis prisförslag

Var trygg med Hedvig på resan.

Ibland klaffar inte allt som det ska när du ska ut i världen. Till exempel, om ditt bagage blir försenat ersätter Hedvig dig för att köpa saker du behöver. Och om det skulle bli oroligheter i landet du är i, som vid en naturkatastrof, så evakuerar Hedvig dig hem till Sverige.

“Stöttar en i alla lägen! Dom flög hem mig och höll även kontakten med sjukhuset. Rekommenderar dom till alla”
Cecilia – via Facebook review

Hemförsäkringens reseskydd

Kostnader för läkarvård

Ersättning för kostnader till läkarvård du har under resan.

Merkostnader för hemresa

Om din hälsa inte tillåter dig att fortsätta och du är i behov av att avbryta resan hjälper Hedvig dig.

Avbruten resa vid händelse hemma

Om du tvingas avbryta resan på grund av allvarlig sjukdom för närstående hemma.

Logi

Om du måste byta plats eller förslänga resa efter läkares föreskrifter ersätter vi logi upp till 45 dagar från första läkarbesöket.

Outnyttjad resekostnad

Om din resa har avbryts och kan inte till fullo utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Kostnad för närstående

Om tillståndet är livshotande betalar vi nödvändiga kostnader för två närstående inklusive resa och boende till platsen.

Vi har inget att dölja – läs våra villkor här.

Hedvigs villkor

Skaffa reseskydd med Hedvigs hemförsäkring.

Få ditt prisförslag genom att svara på några enkla frågor. Snabbt, smidigt och enkelt.

Skaffa Hedvig