Beräkna ditt pris
  • Hemförsäkring
  • Ge tillbaka
  • Hedvig Zero
  • Om Hedvig
  • Beräkna ditt pris

Skyddet för huset och tomten

Med Hedvig är din villa försäkrad till fullvärde. Försäkringen gäller för din villa och alla byggnader så som garage, gäststuga eller växthus som står med i försäkringsbrevet. Hedvig ersätter skador på ditt hus orsakade av eldsvåda, vattenläcka, naturskada, skadedjur, inbrott och skadegörelse, och gäller för de som är folkbokförda på din adress.

Skyddet för din villa

Eldsvåda

Vid brand ersätter försäkringen reparationen på de byggnader du försäkrat. Om din villa blir totalskadad betalar vi för uppförande av en liknande eller motsvarande villa. Vi betalar för merkostnaderna som uppstår vid ersättningsboende upp till två år. Tänk på att försäkringen inte gäller vid skador som orsakats av sprängningsarbete eller sot från levande ljus.

Vattenläcka

Försäkringen ersätter kostnaderna om din villa blir skadad genom vätska eller ånga från t.ex. vattenledningar, värme eller avlopp eller om det blir vattenläcka i ditt badrum. Tänk på att ditt badrum måste vara byggt på ett fackmannamässigt sätt för att försäkringen ska gälla. Se till att kranar är täta och att de är stängda när de inte används.

Naturskada

Hedvig ersätter dig om din villa eller tomtmark blir skadad av storm, vind, hagel, snötryck, översvämning eller markrörelser. Observera att skador på tomtmark gäller med vissa begränsningar, så läs gärna villkoret så du vet vad som ingår.

Skadedjur

Försäkringen ersätter fackmannamässig sanering av råttor, möss och bostadsinsekter som tagit sig in i villan. Skulle din villa drabbas av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter, så betalar försäkringen för sanering samt reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet. Om vilda djur tar sig in i villan (inte råttor, möss, gnagare eller insekter) och orsakar skador så ersätter även försäkringen detta.

Inbrott och skadegörelse

Försäkringen ersätter dig när inkräktare bryter sig in och stjäl eller vandaliserar dina saker. Försäkringen gäller vid inbrott och skadegörelse i din villa eller biutrymme som tillhör din villa, t.ex. källare eller vind. Försäkringen gäller även för inbrott i garage. För att det ska räknas som inbrott eller skadegörelse krävs det att någon olovligen har brutit sig in.

Vitvaror

Hedvig ersätter dig när hushållsmaskinen går sönder eller om någon annan elektrisk maskin eller apparat går sönder p.g.a. kortslutning, överslag eller överspänning. Försäkringen gäller också livsmedel som förstörs vid strömavbrott eller fel på frysen, och på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen. Och den ersätter också skador på installation för värme, vatten, avlopp, ventliation, gas eller elektricitet.

“Reglering av skada gick så smidigt och snabbt att jag knappt kunde tro det. Magiskt!”
Jon W – via Trustpilot