• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är en warrant?

  En garanti i en försäkring är ett löfte från den försäkrade om att uttalanden vid en skadeanmälan är sanna. De flesta försäkringsavtal kräver att den försäkrade gör vissa garantier. Om en garanti från en försäkrad part visar sig vara osann kan försäkringsgivaren häva försäkringen och vägra att täcka anspråk enligt försäkringsavtalet.

  Inte alla felaktigheter som görs av en försäkrad ger försäkringsgivaren rätt att annullera en försäkring eller avslå ett anspråk. Endast felaktiga uppgifter om villkor och garantier i avtalet ger försäkringsgivaren sådana rättigheter. För att kvalificera sig som ett villkor eller en garanti måste uttalandet uttryckligen ingå i avtalet, och bestämmelsen måste tydligt visa att parterna avsåg att försäkrades och försäkringsgivarens rättigheter skulle bero på sanningen i uttalandet.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt