• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är en tillgångsrisk?

  Tillgångsrisk är måttet på en tillgångs standardpotential eller fluktuationer i marknadsvärdet på det som gjorts skadeanmälan på.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar