• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är en tillgångsrisk?

  Tillgångsrisk är måttet på en tillgångs standardpotential eller fluktuationer i marknadsvärdet på det som gjorts skadeanmälan på.

  Försäkringar > Hemförsäkring > Ordlista > Tillgångsrisk

  Hedvig – Gör försäkring enkelt