• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Orsak till förlust

  Orsak till förlust innebär farorna som kan orsaka eller utlösa förlust eller skada. Kan vara direkt (åtgärden omedelbart före förlusten) eller indirekt (del av en oavbruten kedja av händelser som leder till förlusten).

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar