• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Förlustreserv

  Förlustreserv är en uppskattning av värdet på en fordran eller grupp av fordringar som ännu inte har betalats.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar