• Hemförsäkring
  • Skyddet
  • Vår service
  • Om Hedvig
  • SvEn
  • Beräkna ditt pris
    Beräkna ditt pris

    Derivat

    Derivat är ett samlingsnamn för finansiella produkter som baseras på en underliggande tillgång. Några vanliga exempel är terminer, optioner, warranter och swappar. Vad som kännetecknar derivat är att värdet ofta ändras betydligt snabbare jämfört med traditionella värdepapper. De tillgångar som kan vara kopplade till derivatprodukter är bland annat aktier, obligationer, råvaror och valutor.

    Hedvig – Gör försäkring enkelt

    Se alla våra hemförsäkringar