• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad gör en aktuarie?

  Aktuarier anställs av försäkringsbolag för att göra statistiska beräkningar till exempel av hur stor risken är på vissa personer, geografiska områden och tidsperioder.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar