• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad innebär affektionsvärde?

  Affektionsvärde är ett subjektivt värde där värdet bygger på personliga och känslomässiga grunder, inte ekonomiska. Till skillnad från bruksvärdet eller marknadsvärdet som bägge kan beräknas oberoende av värderare och dennes eventuella förhållande till det som värderas.

  Ordlista